​August, 2018

Om Palliativ Medicinsk Afdeling

​Afdelingen er Danmarks første palliative afdeling og arbejder både med behandling, forskning og udbredelse af viden om palliation.

  • ​​Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital er Danmarks første palliative afdeling og slog dørene op i maj 1997. Afdelingen arbejder både med behandling, forskning og udbredelse af viden om palliation.
  • Forskningsenheden under Palliativ Afdeling har i alt 11 medarbejdere og arbejder med tre typer af forskningsprojekter: Interventionsstudier, sundhedstjenesteforskning og udvikling af spørgeskemaer.
  • Interventionsstudier er fokuserede undersøgelser rettet mod at forfine og forbedre de palliative indsatser fx ved brug af nye teknikker. Et eksempel på dette er forskningsprojekter, der har fokus på at udvikle bedre hjælp og støtte til de pårørende i palliative forløb.
  • Sundhedstjenesteforskning er rettet mod at skabe viden om, hvordan den palliative indsats virker i praksis og overføre viden fra specialister i palliation til det øvrige sundhedsvæsen. Et eksempel er forskning i, hvilke patienter, der i praksis har adgang til den specialiserede palliative indsats.
  • Der er særlige, etiske udfordringer forbundet med at forske i indsatsen overfor alvorligt syge patienter – derfor er forskerne meget opmærksomme på, at det skal give mening for de alvorligt syge patienter at deltage i forskningen. Ofte giver de alvorligt syge patienter udtryk for, at de er glade for at ’give noget tilbage’ i form af viden, der kan bruges til at udvikle indsatserne til gavn for andre.
  • Afdelingen har desuden været drivende i at udvikle og oprette Dansk Palliativ Database, og fungerer som sekretariatet for den faglige, palliative organisation, DMCG-PAL, i Forskningsenheden. Databasen omfatter alle patienter, der er henvist til specialiserede, palliative funktioner (hospice og palliative teams/enheder/afdelinger) siden 1.januar 2010. Databasen er et unikt grundlag for kvalitetsudvikling og forskning i den palliative indsats.

Redaktør