​​​August, 2018

Om palliation – lindrende behandling

​Fokus i palliation er på at lindre den samlede lidelse, herunder lindring af fysiske- og psykiske symptomer samt sociale- og eksistentielle problemer.

  • ​Palliation betyder at lindre, og formålet med den palliative indsats er at forbedre livskvaliteten hos patienter og pårørende, som står over for de problemer, der er forbundet med en fremskreden sygdom, oftest kræft. Fokus er på at lindre den samlede lidelse, herunder lindring af fysiske- og psykiske symptomer samt sociale- og eksistentielle problemer.
  • Den palliative indsats foregår både som en specialiseret indsats fx på hospices og palliative teams/enheder på hospitalerne og som en mere generel indsats på hospitalerne, hos de praktiserende læger og i den kommunale hjemmepleje.
  • Der findes i alt 44 specialiserede enheder i Danmark. Det er en fordobling i forhold til for 10-12 år siden.
  • Hvert år bliver ca. 8.000 patienter modtaget til specialiseret palliativ behandling i de palliative teams/enheder eller hospices.
  • Langt hovedparten (omkring 94%) af patienterne i den specialiserede palliative behandling er kræftpatienter.
  • Patienterne bliver typisk henvist til specialiseret palliativ behandling relativt sent i deres sygdomsforløb – og nogle steder er der lang ventetid.
  • Der er store forskelle på, hvilken adgang patienter har til palliativ behandling alt efter, hvor i landet, de bor. Den dårligste adgang findes i Hovedstadsområdet.


​​Læs Årsrapport 2017 fra Dansk Palliativ Database her​Redaktør