Forskning og Innovation Regionalt

Her kan forskere og sundhedsfaglige på regionens hospitaler finde ​hjælp til finansiering, forhandling af forskningskontrakter mv.​ Medico- og lægemiddelindus​trien, kommuner og vidensinstitutioner, ​som ønsker at samarbejde om udvikling og test af nye løsninger eller medicoudstyr, kan finde relevant info​ og få kontakt til kliniske forskningsenheder.

​​​Læs mere her: https://www.regionh.dk/fi

Redaktør