Vikarkorpset - Værdifuld sygepleje

"Vikarkorpset støtter afdelingerne på BFH med kompetente sygeplejevikarer, der understøtter den faglige kvalitet og patientsikkerheden"

Vikarkorpset - Værdifuld sygepleje


Vikarkorpset bygger på et nærhedsprincip om, at sygeplejevikarerne er del af et kollegafællesskab med egen administration, arbejdsmiljørepræsentant, undervisere og ledelse.

Vores værdigrundlag er baseret på, at en anerkendende og faglig kultur i Vikarkorpset fremmer sygeplejevikarkompetencer og understøtter patientsikkerheden.

Sygeplejen skal tage udgangspunkt i hvad, der har værdi for patienten. Vi arbejder derfor for en sygepleje, som bidrager til patienternes oplevelse af empati og høj faglig kvalitet i deres samlede patientforløb.

 


Redaktør