Vikarkorpset - Vikarservice

"Vikarkorpset støtter afdelingerne på BFH med kompetente sygeplejevikarer til at løse den daglige sygepleje til patienterne, hvor behovet er".​

Vikarkorpset rekrutterer, introducerer og udlåner sygeplejevikarer.

Vi tilbyder kortidsvagtdækning og langtidsudlån af følgende sygeplejevikarer:

  • Sygeplejersker
  • Social- og Sundhedsassistenter
  • Sygeplejestuderende
  • Plejeportører (i samarbejde med portørkorpset BFH)
  • FADL-vagter (i samarbejde med FADL´s Vagtbureau) 

Vi lægger vægt på kundetilfredshed, faglig udvikling og patientsikkerhed. Derfor har vi fokus på det gode samarbejde til at opnå bedst mulige kompetencematch og at styrke stabilitet i sygeplejebemanding til patienterne


Redaktør