Om introduktionsprogrammet

På introduktionsdagen (samtaledagen) skal alle, der indkaldes til samtale, gennemgå et spørgeskema, der udelukkende relaterer til introdutionsprogrammet samt aflevere et færdighedsskema.

På den måde sikrer vi, at alle ansøgere har de fornødne og forventede faglige kompetencer, samt er orienteret om alt praktisk vedr. arbejdspladsen. 

Inden man møder på første vagt, har alle nyansatte desuden modtaget deres stillingsbeskrivelser, IT-koder og tjenestenr.  

Redaktør