Sekretariat og Organisation

Sekretariat & Organisation er stabsfunktion for direktionen ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Enheden understøtter og driver udvikling i relation til hospitalsplanlægning og udvikling af hospitalet, herunder udviklingsarbejdet og klargøring frem mod Nyt Hospital Bispebjerg. Derudover servicerer og understøtter enheden direktionens arbejde, løser opgaver på tværs af hele organisationen og er bindeled mellem afdelingsledelser og direktion. 

Sekretariat & Organisations hovedopgaver er følgende:

 • ​Sundhedsplanlægning i bred forstand, herunder hospitalsplan og specialeplan
 • Ledelsesbetjening og sekretariatsbetjening
 • Strategi- og udviklingsopgaver
 • Driftsopgaver med udviklingsperspektiv
 • Programmet Klar til nyt Bispebjerg, herunder koordinering med byggeorganisationen
 • Understøttelse af forskningsområdet
 • Bindeled imellem afdelingsledelserne og direktion
 • Sekretariatsbetjening for direktionen
 • Sekretariatsbetjening af direktionsmøder, hospitalets ledergruppe samt en række faste råd og udvalg. Herunder sekretariatsbistand, sagsbehandling og sagskoordinering
 • Koordinerende og tværgående opgaver for direktionen og administrationen
 • Koordinering og kvalitetssikring af høringer og politikerspørgsmål
 • Support/rådgivning til afdelingsledelser
 • Sagsbehandling af klager


Mød enhedens medarbejdere her:

Kamilla Nørskou Eriksen, leder af Sekretariat & Organisation  
E-mail: kamilla.noerskou.eriksen@regionh.dk
Tlf.: 20 55 06 57

Jesper Krogstrup, programleder for Klar til Nyt Bispebjerg Hospital 
Tlf.: 28 96 36 18

Peter Henriksen, projektleder på Klar til Nye Bispebjerg Hospital
Tlf.: 29 42 39 30

Jonas Schwartz Larsen, projektleder på Klar til Nyt Bispebjerg Hospital
E-mail: jonas.schwartz.larsen@regionh.dk
Tlf.:  21 55 39 50
 • Projektleder for akutspor og opspor mv.
 • Beredskabsplanlægning

Sigrid Veber, projektleder på Klar til Nyt Bispebjerg (barsel)
Susanne Mikkelsen, projektleder på Klar til Nyt Bispebjerg (barselsvikar)
Tlf: 40 14 20 47

Signe Trykker, direktionskonsulent
E-mail: signe.trykker@regionh.dk
Tlf.: 24 85 19 40

Meta Staal Høite, direktionskonsulent (barselsvikar)
Tlf.: 24 85 19 40

Line Bonnesen, sundhedsjurist, DPO-ambassadør (DPA) for BFH
Tlf.: 30 91 46 54

Sandra Rahel Makonnen, specialkonsulent
Tlf.: 23 71 83 65

Jakob Sidenius, chefkonsulent
Tlf.: 21 76 96 28

Marianne Birkebæk Anderson, direktionssekretær
​Tlf.: 38 63 60 60

Henriette Lambertsen, direktionssekretær
Tlf.: 38 63 61 35

Kristina Falk Elveng, kontorelev
​​Tlf.: 38 63 61 35​
Redaktør