​​

Personalesammensætning

Nøgletal

Røntgenafdelingerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler består i alt af:

 • 1 professor
 • 1 ledende overlæge
 • 1 ledende overradiograf
 • 1 afdelingsledelsessekretær
 • 3 afdelingsradiografer
 • 1 radiograf med Røntgenafdelingens del af NHB
 • 2 RIS/PACS-systemadministratorer
 • 1 kvalitetskoordinator
 • 1 klinisk uddannelsesansvarlig radiograf
 • 2 forskningsansvarlige overlæger
 • 1 forskningsansvarlig radiograf
 • 2 forskningsradiografer
 • 1  professor- og forskningssekretær
 • ca. 30 læger
 • 5 beskrivende radiografer
 • ca. 70 radiografer
 • 1 social- og sundhedsassistent
 • 12 sekretærer

Radiografer

Det plejepersonale der er ansat i Røntgenafdelingen er uddannede radiografer. Radiografer planlægger de hastende undersøgelser og tilrettelægger billedoptagelser og undersøgelserne, samt yder pleje og omsorg  til patienterne. Radiografen betjener apparaturet, røntgenfotograferer kroppens indre fra forskellige vinkler og foretager langt de fleste undersøgelser i afdelingen. Radiografen skal kunne vurdere, om undersøgelsen er tilstrækkelig tydelig til, at lægen kan stille en diagnose.

Beskrivende radiografer

D​er er enkelte radiografer i afdelingen, der har gennemgået et omfattende uddannelsesforløb og blevet ”beskrivende”, dvs. at de beskriver udvalgte undersøgelser, primært skelet/knogle-undersøgelser.

Radiologer

Lægerne, der er ansat i Røntgenafdelingen, er enten speciallæger i diagnostisk radiologi eller i et uddannelsesforløb i diagnostisk radiologi. 

Radiologens opgaver er at beskrive undersøgelserne, der er foretaget, og dagligt holde konferencer for hospitalets afdelinger og ambulatorier.

Sekretærer og lægesekretærer

Sekretærerne´planlægger og booker undersøgelser, planlægger konferencer og håndterer det elektroniske´røntgenarkiv (PACS). Derudover modtager de patienter, varetager intern og ekstern kommunikation og besvarer telefoner.

Røntgenafdelingen har desuden en række andre medarbejdere:

 • 1 social- og sundhedsassistent
 • 1 ledende overradiograf
 • 1 ledende overlæge
 • 5 afdelings​radiografer
 • Flere administrative medarbejdere
 • Og en række stabsfunktioner (systemadministratorer, forskningsradiograf, klinisk uddannelsesansvarlig radiograf, kvalitetskoordinator , radiograf med ansvar for Røntgenafdelingens del i Nyt Hospital Bispebjerg og en afdelingsledelsessekretær).

Redaktør