Personalesammensætning

​​

Nøgletal

Røntgenafdelingerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler består i alt af:

 • 32 læger
 • 20 sekretærer
 • 93 radiografer
 • 1 social- og sundhedsassistent
 • 9 portører​​​​​​​​

Radiografer

Det plejepersonale der er ansat i Røntgenafdelingen er uddannede radiografer. Radiografer planlægger de hastende undersøgelser og tilrettelægger billedoptagelser og undersøgelserne, samt yder pleje og omsorg  til patienterne. Radiografen betjener apparaturet, røntgenfotograferer kroppens indre fra forskellige vinkler og foretager langt de fleste undersøgelser i afdelingen. Radiografen skal kunne vurdere, om undersøgelsen er tilstrækkelig tydelig til, at lægen kan stille en diagnose.

Beskrivende radiografer

D​er er enkelte radiografer i afdelingen, der har gennemgået et omfattende uddannelsesforløb og blevet ”beskrivende”, dvs. at de beskriver udvalgte undersøgelser, primært skelet/knogle-undersøgelser.

Radiologer

Lægerne, der er ansat i Røntgenafdelingen, er enten speciallæger i diagnostisk radiologi eller i et uddannelsesforløb i diagnostisk radiologi. 

Radiologens opgaver er at beskrive undersøgelserne, der er foretaget, og dagligt holde konferencer for hospitalets afdelinger og ambulatorier.

Sekretærer og lægesekretærer

På Røntgenafdelingen er sekretærernes opgave at planlægge og booke undersøgelserne. Det er lægesekretærernes primære opgave at indskrive radiologernes beskrivelser til de korrekte undersøgelser og sørge for, at patientens afdeling eller ambulatorium får besked om resultat af undersøgelsen.

Portører

Transporterer patienter rundt og hjælper med at forflytte patienterne. ​

Røntgenafdelingen har desuden en række andre medarbejdere:

 • 1 social- og sundhedsassistent
 • 1 ledende overradiograf
 • 1 ledende overlæge
 • 5 afdelings​radiografer
 • Flere administrative medarbejdere
 • Og en række stabsfunktioner (systemadministratorer, forskningsradiograf, klinisk uddannelsesansvarlig radiograf, kvalitetskoordinator og afdelingsledelsessekretær).

Redaktør