Mogens Grønvold

​Head of the Palliative Care Research Unit, Professor, DSci, PhD, MD

Palliative Care Research Unit
Department of Geriatrics and Palliative Medicine GP
Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen
Bispebjerg bakke 23B
DK-2400 Copenhagen NV, Denmark
Phone: +45 3863 5509
E-mail: mogens.groenvold@regionh.dk

Leder af Forskningsenheden (halv tid) og professor MSO ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (halv tid)

Leder af og initiativtager til 15 danske projekter med budgetter over 2 mio. DKK samt medansøger i danske bevillinger på 13 og 15 mio. og EU-projekt til 34 mio. DKK:
 1. Livskvalitet ved adjuverende behandling af kræft (1990-2007)
 2. Udvikling, validering og anvendelse af metoder til evaluering af palliativ indsats (1999-2006)
 3. Development of a shortened version of the EORTC QLQ-C30 and use of IRT (1999-2005)
 4. Evaluering og forslag til optimering af Bispebjerg Hospitals palliative udefunktion (2000-2006)
 5. Palliative behov blandt kræftpatienter i Danmark: Symptom-epidemiologi m.v. (2002-2007)
 6. Implementering og evaluering af Dignity Therapy i Danmark (2005-2008) 
 7. Development of computer-adaptive testing for the EORTC QLQ-C30 dimensions (2005-2015)
 8. Analyser af materialet fra Kræftpatientens Verden (3 delprojekter)(2007-2011)
 9. Etablering af Dansk Palliativ Database (2007-)
 10. At være pårørende til en kræftpatient (2009-2012)
 11. Værdighedsterapi til danskere med livstruende sygdom (2009-2012)
 12. Er adgangen til palliativ indsats skæv, og kan palliative behov blandt ikke henviste kræftpatienter afhjælpes? (2010-2012)
 13. Bedre palliativ indsats (2011-2014) (overlapper med projekt 12, 2,5 million givet til hhv. projekt 12 og 13)
 14. Udvikling og landsdækkende anvendelse af et nyt, standardiseret og valideret spørgeskema til efterladte pårørendes vurdering af det palliative forløb (2011-2016).
 15. Forbedring af information til kræftpatienters pårørende: Et randomiseret interventionsstudium (2014-16).

Internationalt forsknings –og bestyrelsesarbejde

(2013-2018) Dansk partner og leder af Work Package 2 i EU FP7-HEALTH-2013-INNOVATION Collaborative Project ‘ACTION: Advance Care Planning – An Innovative Palliative Care Intervention to Improve Quality of Life in Oncology’ (samlet budget 35 mio. DKK)
(2011-2014) Formand for den europæiske kræftforskningsorganisation, EORTC’s Quality of Life Group. Sekretær (1996-98) og medlem af bestyrelsen samme gruppe (1996-2002, 2010-15).
(2015-18) Member of Board, EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer).
(2015-18) Member of Board of Directors, ISOQOL (International Society for Quality of Life Research).
(2015-18) Member of SISAQOL (Setting International Standards in Analyzing Quality of Life) Consortium

Styregrupper/referencegrupper/bestyrelser: 

(2009 – ) Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Palliativ Medicin.
(2009 – ) Medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget for DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær CancerGruppe for Palliativ Indsats).
(2006 – ) Initiativtager til oprettelsen af og formand for Dansk Palliativ Database.
(2010 - ) Medlem af referencegruppen for Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelser.
(2015-16) Medlem af ekspertgruppen i Program PRO (patientrapporterede outcomes).

Undervisning

Ansvarlig for faget Spørgeskemakonstruktion på Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab og PhD-kursus om samme emne. KU.

Vejledning

Vejleder for 15 ph.d.-stud. og mange prægraduate.

PUBLIKATIONER (Pubmed: Groenvold M OR Gronvold M)

Redaktør