Visitation

​Hospitalsafdelinger og praktiserende læger kan henvise patienter med behov for palliativ behandling til Palliativ Medicinsk Afdeling.

​​​

Henvisningskriterier


 • At lindre patienter med kronisk livstruende sygdom.
 • Patienten skal være diagnostisk færdigudredt.
 • Kompleks symptomatologi, som kræver specialiseret tværfaglig palliativ indsats.
 • Patienten skal være velinformeret om sin sygdom og acceptere henvisning til Palliativ Medicinsk Afdeling.
 • Patienten skal være symptomscreenet, f.eks. med EOR​TC-15-Pal.

Afdelingen tilbyder


 • Indledende visitationsbesøg i eget hjem.
 • Behovsafdækning og behandling af patientens ledsagesymptomer i form af træthed, kvalme, madlede, smerter, obstipation, dyspnoe.
 • Samtaler om eksistentielle spørgsmål.
 • Assistance til at varetage sociale udfordringer.
 • Vurdering og opfølgning.
 • Afklaring af patientens ønsker for den sidste levetid.
 • Støtte og omsorg til pårørende under sygdomsforløbet og opfølgende kontakt efter døden i form af ”eftermiddag for efterladte”.

Hvem er relevant modtager af visitationsmeddelelsen?


 • Praktiserende læger og speciallæger i planlægningsområde BYEN.
 • Medicinske, kirurgiske og neurologiske afdelinger på Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital.
 • Alle hospitalsdirektioner i Region Hovedstaden.

Redaktør