Kvalitetsudvikling

​Formål


Projektet har til formål at udvikle en generisk model for palliativ indsats på basisniveau.

Intervention


Interventionen i projektet omhandler:

  • Undervisning af basisafdelingens personale i emnerne: Palliativ indsats, de forskellige palliative faser, sociale aspekter og muligheder, tværfagligt samarbejde, selvscreening med EORTC, symptomatologi og symptomlindring, samtale med patient og pårørende, reaktioner fra patient og pårørende, den uafvendeligt døende patient med det formål at give indsigt i palliation.
  • Projektsygeplejerske vejleder og superviserer 24 timer ugentligt i de to afdelinger med det formål at omsætte undervisningen i praksis.
  • Tværfaglig konference afholdes ugentligt med deltagelse af overlæge og projektsygeplejerske fra specialiseret palliativ afd​eling med det formål at give råd og vejledning om patienterne i palliativ fase samt undervisning i palliation.
  • Telefonrådgivning fra Palliativ Medicinsk Afdeling ved overlæge på hverdage i dagstiden og ved plejepersonalet i øvrige tid med det formål at give råd og vejledning om patienter i palliativ fase
  • Faglige vejledninger for de hyppigst forekommende symptomer er udarbejdet og placeret i VIP rummet.
  • Patientinformationer er udarbejdet og udleveres med det formål at støtte familien under patientens sygdomsforløb og i sorgen efter tabet. Pjecerne er et supplement til samtaler med familien.

Effekten


Effekten vil vi måle på:

  • Pårørendes oplevelser af større tilfredshed med indlæggelsen, bedre kommunikation med personalet, bedre lindring af patientens fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov, øget respekt og værdighed
  • Personalets oplevelser af øgede kompetencer og større tilfredshed med pleje og behandling af den palliative patient, inklusiv den døende patient
  • Forbedret dokumentation af den palliative indsats
Projektet er inspireret af den palliative indsats i Liverpool (Liverpool Care Pathway) og et lignende projekt i Vejle.

Projektet støttes af kvalitetspuljen i Region Hovedstaden.

Redaktør