Konsulentbistand

​Kliniske afdelinger og praktiserende læger kan få konsulentbistand fra Palliativ Medicinsk Afdelings læger og sygeplejersker.
Der kan ydes lægelig telefonisk rådgivning i dagtimer kl. 8:00-15:30 på ugens hverdage på telefon: 38 63 58 91.

Sygeplejemæssig rådgivning kan gives på alle ugens dage døgnet rundt på telefon: 38 63 58 91.

Lægeligt tilsyn mhp. råd om palliativ behandling til indlagte patienter, skal rekvireres via Sundhedsplatformen. Sammen med tilsynsanmodningen skal der følge et lægeligt oplæg, der beskriver problemstillingen, inkl. symptomatologien.
 
På grund af den begrænsede lægelige kapacitet kan vi desværre ikke effektuere lægelige tilsyn på hospitaler uden for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Vi vil dog altid stå til rådighed mhp. telefonisk rådgivning og vejledning.

Specialiseret palliativ rådgivningsfunktion - Giver praktiserende læger og speciallæger, læger på akuttelefonen 1813 samt læger på det basale niveau på hospitalerne mulighed for at få let og hurtig rådgivning per telefon fra en hospitalsspecialist i palliativ behandling.

  • Hverdage 08.00-23.00
  • Weekender og søgnehelligdage: 08.00-20.00

På telefon: 38 69 20 25


Redaktør