​​

M4

Akut sengeafsnit for patienter med ortopædkirurgiske infektioner samt en række andre lidelser.

Om afsnittet

Afsnit M4 er et døgnafsnit med 20 pladser, der modtager akutte patienter i døgnets 24 timer.

På M4 behandler vi patienter med ortopædkirurgiske infektioner. Disse omfatter kroniske sår, osteomyelit (betændelse i knogler) samt infektioner efter osteosynteser (reparation af knoglebrud) eller alloplastikkirurgi (indsættelse af kunstigt led). Endelig modtager vi også patienter, der indlægges med henblik på revision af hoftealloplastik. Vi har også patienter med frakturer (knoglebrud), samt patienter med koldbrand, der skal have foretaget amputation, hyppigt på grund af sukkersyge.

Vores patienter har ofte andre komplicerende medicinske problemstillinger, herunder sukkersyge, hjertesygdomme og rygerlunger, hvilket betyder at sår- og knogleopheling vanskeliggøres.

Personalet

Den daglige pleje og behandling varetages af læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i tæt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter og portører.

De bedste mulige patientforløb sikres gennem tæt tværfagligt samarbejde.

Afsnittet fungerer som uddannelsessted for både sygeplejerskestuderende, medicinstuderende, og der foregår desuden forskning.

Afsnittets rytme og besøgstid

Genoptræning efter operation foregår døgnet rundt, men der er naturligvis størst aktivitet i dagvagten.

Hver onsdag fra kl. 10-12 afholdes der mikrobiologisk konference med deltagelse af faglige eksperter fra Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre hospital.

Man er altid velkommen til at besøge sine pårørende på afdelingen. Vi har ingen faste besøgstider.

Vær med til at stoppe smitte, ved at spritte eller vaske hænder ofte. Personalet vejleder gerne om det.

Hvis du møder en lukket dør til sengestuerne, bedes du henvende dig til personalet, da der kan være særlige forhold, der kan gøre sig gældende – f.eks. isolation, samtale eller personlig hygiejne.

Der kan selvfølgelig også aftales tid til en samtale med afsnittets tilknyttede læge.

Udskrivelse

Tidligt i indlæggelsesforløbet drøfter vi med patienten og de pårørende det samlede indlæggelsesforløb og planer for videre behandling, udskrivelse og genoptræning.

Der udleveres en medicinliste ved udskrivelsen. Listen gennemgås med patienten inden udskrivelsen.

Man kan altid selv læse sin journal via sundhed.dk og minsundhedsplatform.dkwww.Sundhed.dk

Ris og ros

For  personalet på afsnit M4 er kvalitet af behandlingsforløbet, herunder patientsikkerhed samt patientens oplevelse af indlæggelse og behandling i fokus.

Skulle der være oplevelser, som du ønsker at dele med os, opfodrer vi dig til at kontakte afsnitsledelsen direkte eller på mail.

Afsnitsledelse

Oversygeplejerske Rosa Hansen
Overlæge Krassimir KostadinovRedaktør