M1

Akut sengeafsnit for patienter med akutte ortopædkirurgiske lidelser.

Om afsnittet

M1 er et traumatologisk døgnafsnit med subspeciale i ortogeriatri. Afdelingen rummer 24 sengepladser, hvoraf 10 af sengepladserne er ortogeriatriske.

I ortogeriatrien samarbejder ortopædkirurger og geriatere om behandlingen af patienter med hoftenær fraktur. Geriatere er specialister i ældresygdomme. De ortogeriatriske patienter har ofte flere komplicerede medicinske sygdomme udover sit brud.

De øvrige traumatologiske sengepladser rummer patienter med flere forskellige typer akutte brud. Behandlingen af disse patienter varetages af ortopædkirurger.

De fleste af vores patienter bliver indlagt via Akutmodtagelsen.

Personalet 

Alle patienter tildeles i hver vagt en plejeansvarlig sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent. 
Den daglige pleje og behandling varetages af læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i tæt samarbejde med ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistent og portører.
Vi mener, at de bedst mulige patientforløb sikres gennem tæt tværfagligt samarbejde.

Afsnittets rytme og besøgstid

Behandling, pleje og genoptræning foregår døgnet rundt, men der er størst aktivitet i dagvagten. Stuegang forgår ligeledes i dagtimerne. 
Genoptræningen varetages af både af plejepersonale samt fysio- og ergoterapeuter. Vi anser den daglige fysiske aktivitet i forbindelse med måltider, toiletbesøg og lignende som en væsentlig del af patienternes genoptræning. 
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afdelingen, så længe der tages hensyn til patienternes behov for ro. Vi har ingen faste besøgstider, men dørene til afdelingen er låst i tidsrummet ml. kl. 21-6 af hensyn til sikkerhed.
Hvis du møder en lukket dør til sengestuen, bedes du henvende dig til personalet, da der kan være særlige forhold som gør sig gældende – f.eks. isolation, samtale eller personlig pleje. 
Hvis du som pårørende ønsker at blive informeret, beder vi dig om at ringe i løbet af dagvagten inden kl. 14.30. Der kan selvfølgelig også aftales tid til samtale.

Udskrivelse

Tidligt i indlæggelsesforløbet drøfter vi det samlede indlæggelsesforløb med dig og planlægger den videre behandling og genoptræning. Vi inddrager dine pårørende i det omfang der ønskes.
Der udleveres en opdateret medicinliste ved udskrivelsen. Listen gennemgås med patienten inden udskrivelsen. 
Man kan altid selv læse sin journal via www.sundhed.dk og via MinSP

Ris og ros

For M1 er kvalitet af behandlingsforløbet, herunder patientsikkerhed samt patientens oplevelse af indlæggelse og behandling i fokus.

Skulle du eller dine pårørende have oplevelser, som du ønsker at dele med os, opfordrer vi dig til at kontakte afsnitsledelsen direkte eller pr. mail.


 


 Redaktør