​​​​​

M1

Akut sengeafsnit for patienter med akutte ortopædkirurgiske lidelser.​​

Om afsnittet

Ortopædkirurgisk Afdeling M1 behandler patienter med hoftenær fraktur. 

Vi er et traumatologisk døgnafsnit, der behandler svært tilskadekomne patienter. De fleste af vores patienter bliver indlagt via Akutmodtagelsen (Skadestuen). 

Vores subspeciale er ortogeriatri. I ortogeriatrien samarbejder ortopædkirurger og geriatere om behandlingen af patienter med hoftenær fraktur. Geriatere er specialister i ældresygdomme. De ortogeriatriske patienter har ofte flere komplicerede medicinske sygdomme udover brud.

De øvrige traumatologiske sengepladser rummer patienter med flere forskellige typer akutte brud. Behandlingen af disse patienter varetages af ortopædkirurger.

Afsnittet rummer 19 sengepladser. 

Patientforløb

Vores patienter tildeles i hver vagt en plejeansvarlig sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent. 
Den daglige pleje og behandling varetages af læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i tæt samarbejde med ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistent og portører.
Vi mener, at et godt patientforløb sikres gennem et tæt tværfagligt samarbejde.

Behandling, pleje og genoptræning foregår døgnet rundt, men der er størst aktivitet i dagvagten. Stuegang forgår ligeledes i dagtimerne. 

Genoptræningen varetages af både plejepersonale samt fysio- og ergoterapeuter. Vi anser den daglige fysiske aktivitet i forbindelse med måltider, toiletbesøg og lignende som en væsentlig del af patienternes genoptræning. 

Tidligt i indlæggelsesforløbet drøfter vi det samlede indlæggelsesforløb med dig og planlægger den videre behandling og genoptræning. Vi inddrager dine pårørende i det omfang, det ønskes.

Der udleveres en opdateret medicinliste ved udskrivelsen. Listen gennemgås sammen med dig inden udskrivelsen. 

For M1 er kvalitet af behandlingsforløbet, herunder patientsikkerhed samt patientens oplevelse af indlæggelse og behandling, i fokus. Skulle du eller dine pårørende have oplevelser, som du ønsker at dele med os, opfordrer vi dig til at kontakte afsnitsledelsen direkte eller pr. mail.

Besøgstid

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afdelingen, så længe der tages hensyn til patienternes behov for ro. Vi har ingen faste besøgstider, men dørene til afdelingen er låst i tidsrummet kl. 21:00-06:00 af hensyn til sikkerhed.
Hvis du møder en lukket dør til sengestuen, bedes du henvende dig til personalet, da der kan være særlige forhold som gør sig gældende – f.eks. isolation, samtale eller personlig pleje. 

Hvis du som pårørende ønsker at blive informeret, beder vi dig om at ringe i løbet af dagvagten inden kl. 14:30. Der kan selvfølgelig også aftales tid til samtale.

Afsnitsledelse

Oversygeplejerske, Søren Rugolo
Ledende overlæge, Ilja Ban

Kontakt

Bispebjerg Hospital 
Ortopædkirurgisk afsnit M1
Indgang 7A, 2. sal
Nielsine Nielsens Vej 41A
2400 København NV

Telefon: 38 63 58 82
Telefontid: Hverdage 08:00 - 15:00
Mail: soeren.andreas.tvede.rugolo@regionh.dk

På www.minsundhedsplatform.dk eller app'en MinSP kan du få overblik over dine aftaler, se prøvesvar og andre sundhedsoplysninger og følge med i dit forløb. 

​Pas på dine personfølsomme oplysninger

​​​​​Du er velkommen til at sende en e-mail. Vær dog opmærksom på, at hvis din henvendelse indeholder personfølsomme data, dvs. fødselsdato, CPR-nummer eller oplysninger om helbredsforhold, skal du anvende almindelig post, telefon eller digital post. ​

​​
Redaktør