M1

​Akut sengeafsnit for patienter med ortogeriatriske lidelser.

Om afsnittet

​M1 er et traumatologisk døgnafsnit og rummer 28 sengepladser, af de 28 er 12 af sengepladserne ortogeriatriske.

I de ortogeriatriske senge har patienter ofte, udover sit brud, komplicerede medicinske sygdomme. Vi har et samarbejde med en geriatrisk speciallæge, som er specialist i ældresygdomme og leder det daglige kliniske arbejde sammen med den kirurgiske speciallæge og afdelingssygeplejersken.

De fleste af vores patienter bliver indlagt via Akutmodtagelsen.

Personalet

Alle patienter tildeles en plejeansvarlig sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.

Den daglige pleje og behandling varetages af læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i tæt samarbejde med ergoterapeuter, fysioterapeuter og portører.

De bedst mulige patientforløb sikres gennem tæt tværfagligt samarbejde.

Afsnittets rytme og besøgstid

Genoptræning efter operationen foregår døgnet rundt, men der er naturligvis størst aktivitet i dagvagten.

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afdelingen. Vi har ingen faste besøgstider.

Hvis du møder en lukket dør til sengestuen bedes du henvende dig til personalet, da der kan være særlige forhold som gør sig gældende – eksempelvis isolation, samtale eller personlig hygiejne.​

Der kan selvfølgelig også aftales tid til samtale.

Udskrivelse

Tidligt i indlæggelsesforløbet drøfter vi med dig og dine pårørende det samlede indlæggelsesforløb og planer for videre behandling og genoptræning.

Der udleveres en fremtidig medicinliste ved udskrivelsen. Listen gennemgås med patienten inden udskrivelsen.

Man kan altid selv læse sin journal via www.sundhed.dk

Ris og ros

For M1 er kvalitet af behandlingsforløbet, herunder patientsikkerhed samt patientens oplevelse af indlæggelse og behandling i fokus.


Skulle du eller dine pårørende have oplevelser, som du ønsker at dele med os, opfordrer vi dig til at kontakte afsnitsledelsen direkte eller pr. mail.

 


 Redaktør