Om afdelingen

Økonomiafdelingen

Hovedopgaven er at varetage den overordnede økonomistyring, herunder planlægning, aktivitetsopfølgning. budgetlægning og -opfølgning.

Øvrige væsentlige opgaver er bl.a. udvikling af ledelsesinformation, økonomisystem, lønbudgetsystem, afregning af ydelser til fremmede regioner, kasse-funktion og huslejeadministration. 

Afdelingen varetager endvidere opfølgning på præstationsbudget, og herunder opgaver vedr. eSundhed, SP og DRG-system.

Økonomiafdelingens målsætning

Bispebjerg Hospitals økonomistyring er baseret på, at opfyldelse af hospitalets virksomhedsgrundlag bedst sikres inden for stabile økonomiske rammer, hvor budgetoverholdelse og fortsat produktivitetsstigning er nødvendige elementer.

Økonomiafdelingens overordnede mål er derfor at tilvejebringe grundlaget for en sikker og gennemskuelig økonomistyring på alle niveauer i organisationen. Dette sikres bl.a. gennem:  

  • udarbejdelse af realistiske og gennemskuelige budgetter
  • tidstro og gennemskuelig budgetopfølgning mhp overholdelse af budgetterne
  • tidssvarende og relevante styringsværktøjer inden for såvel økonomi- som aktivitetsstyring
  • fokus på sammenhængen mellem økonomi og aktivitet med særligt fokus på udviklingen i DRG-aktiviteten og udviklingen i hospitalets indtægtsgrundlag
  • afdelingen skal fremstå serviceminded med gode, stabile, hjælpsomme og veluddannede medarbejdere
  • for at opnå afdelingens mål skal der sikres gode arbejdsforhold i et udviklende arbejdsmiljø, hvor kreativitet og initiativ vægtes højt.Redaktør