Vision og værdier

​Neurologisk Afdeling arbejder ud fra Region Hovedstadens vision og målsætninger


  • Vi kombinerer høj sundhedsfaglig kvalitet med høj patientoplevet kvalitet.
  • Vi efterspørger og anerkender patienter og pårørendes oplevelser og ønsker.
  • Vi træffe beslutninger i fællesskab med patienter og pårørende.
  • Vi bidrager til forskning og udvikling for at sikre patienter, udredning og behandling på internationalt niveau.
  • Vi har fokus på trivsel, engagement, samarbejde og fællesskab. 
  • Vi anerkender personalets kompetencer og behov for udvikling og uddannelse.
  • Vi skaber​ sammenhæng i patientforløbet gennem samarbejde med egen læge, hjemmepleje og andre relevante hospitalsafdelinger.​


Redaktør