Sygeplejefaglig uddannelse

Neurologisk Afdeling varetager og har godkendelse til den kliniske undervisning for sygeplejestuderende på 1., 2., 5. og 6. semester og  social- og sundhedsassistentelever i praktik 3.

Om uddannelsen

Studerende og elever skal studere den kliniske dimension i neurologisk sygepleje. Flere af de neurologiske sygdomme, ikke mindst de akutte, kan medføre tilstande, som fuldstændig ændrer patienternes levevilkår. Der er behov for grundlæggende, kompleks og omsorgsrelateret sygepleje, hvor patientens sundhed og sygdom er omdrejningspunktet for den kliniske undervisning (praktikperiode).

Den studerende/eleven tilknyttes en praktikvejleder og en klinisk vejleder og lærer sygepleje ved at deltage i patientforløbet fra indlæggelse (hvis muligt) til udskrivelse.

Den studerende/eleven træner sine praktiske færdigheder, tekniske, refleksive, analytiske, kommunikative og etiske kompetencer ved hjælp af før - under- og eftervejledning.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet er tilrettelagt med et fast introduktionsprogram. På Neurologisk Afdeling er vores mål at sikre et læringsmiljø, hvor den studerende/eleven får mulighed for at identificere sine læringsbehov under vejledning og samtidig udvikle selvstændighed og få mulighed for fordybelse og refleksion. 

Det er samtidig vores mål at skabe et  læringsmiljø, som er baseret på åbenhed, tryghed, respekt, ansvar, tillid og struktur. Vi ser det som en vigtig opgave, at de studerende og eleverne får mulighed for at udvikle faglig  og praktisk kunnen, og at de får en oplevelse af en sammenhæng mellem teori og praksis. Og til gengæld forventer vi, at de studerende og eleverne er engagerede og ansvarlige i forhold til egen uddannelse og læring.

Studiemetoder

Studiemetoderne, udover bedside-undervisning, er:

  • Portefolio/logbog
  • Før-, under- og eftervejledning
  • Læringskontrakt og studieplan
  • Praksisbeskrivelser og klinikker med andre studerende/elever fra Neurologisk Afdeling.

Kontakt og mere viden

Vil du vide mere om uddannelsesrammerne på Neurologisk Afdeling, kan du kontakte:

Klinisk underviser Brigitte Rousku
Tlf. 27 22 99 30
Email: brigitte.rousku@regionh.dk

Redaktør