Om afdelingen

​Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital modtager patienter til indlæggelse/ambulant forløb efter henvisning fra egen læge, speciallæger, Akutmodtagelsen, Akuttelefonen 1813 eller andre hospitaler.

Afhængig af den aktuelle problematik visiteres den enkelte patient til:

Neurologisk Modtageafsnit, Akut, N10A

Her modtages patienter med akutte neurologiske symptomer/lidelser/sygdomme herunder patienter med akut apopleksi med henblik på trombolysebehandling.

Neurologisk Apopleksiafsnit  N11 

Her udredes/rehabiliteres patienter med apopleksi.

Neurologisk Sengeafsnit  N26 

Her udredes/behandles patienter med almene neurologiske lidelser. Undtaget er patienter med dissemeneret sklerose, epilepsi, myasthenia gravis, immunologiske neuropatier, der visiteres til Rigshospitalet 

Center for Diagnostik og Behandling af bevægeforstyrrelser

Centeret har regions- og højt specialiseret funktion for f.eks. Parkinsons sygdom, Atypisk Parkinsonisme, Dystoni, Gilles de la Tourettes syndrom samt for amyotrofisk lateral Sklerose (ALS) og modtager derfor også patienter med disse sygdomme fra de øvrige regioner.

Center for Diagnostik og Behandling af bevægesygdomme har følgende daghospitaler:

  • Daghospital for patienter med Parkinsons sygdom
  • Daghospital for patienter med Atypisk parkinsonisme
  • Daghospital for patienter med Dystoni 
  • Daghospital for patienter med Tumor i hjernen
  • Daghospital for patienter med Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)
  • Daghospital for patienter med Apopleksi


Redaktør