Lægefaglig uddannelse

​Læs om lægefaglig uddannelse på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. 

Prægraduat uddannelse

På 10. semester er de studerende på Neurologisk Afdeling i 5 uger. Her tilbyder vi bed-side undervisning, "small-doktor"- aktiviteter samt daglige studenterklinikker. Undervisningen varetages af de kliniske lektorer samt afdelingens øvrige læger.

På 13. semester er der undervisning og eksamen i "akut patient". Denne del af undervisningen varetages af lektorerne Jacob Marstrand, Anne-Mette Lykkegaard og Hanne Christensen. 

Vejlederfunktion i OSVAL-opgaver varetages af de universitetsansatte og af andre af afdelingens seniorlæger. 

Bedømmelsesarbejder vedrørende besættelse af professor- og lektorstillinger og af videnskabelige afhandlinger varetages hovedsagelig af professoren.

Postgraduat uddannelse

På Neurologisk Afdeling har vi klassificerede uddannelsesstillinger til: 

  • Sideuddannelse for psykiatri, 6 mdr.
  • Introduktionsstillinger i neurologi, 12 mdr.
  • Hoveduddannelse i neurologi, 4 år (heraf 7 eller 13 mdr. på afd. N, H:S BBH).
Det Neurologiske Uddannelsesråd i Region Øst har udarbejdet et fælles uddannelsesprogram for alle neurologiske uddannelsesforløb i regionen.

I samarbejde med yngre neurologer og uddannelsesansvarlige i regionen er der udarbejdet en uddannelsesbog indeholdende kompetenceudvikling og - vurdering for henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen.

Der foreligger en funktionsbeskrivelse for lægerne, der indgår i forvagt, bagvagt og trombolysevagt.

Ud over den daglige supervision tilbyder vi på Neurologisk Afdeling følgende undervisningsaktiviteter, der afholdes ugentlig:

  • Litteraturkonference
  • Patientdemonstration
  • Teoretisk undervisning
  • Gennemgang af en apopleksi-case
  • Undervisning i transkraniel ultralydsundersøgelse.
I den formaliserede neurologiske uddannelse indgår obligatoriske kurser til såvel introduktionsuddannelsen (6 dage) og hoveduddannelsen (30 dage). 

Kontakt og mere viden

Vil du vide mere om uddannelsesrammerne på Neurologisk Afdeling, kan du kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Andreas Hansen, andreas.hansen.03@regionh.dk

Redaktør