Lægefaglig uddannelse

På Neurologisk Afdeling har vi stort fokus på uddannelse af både medicinstuderende og yngre læger i uddannelsesstillinger. 

Vi har løbende ca. 8-12 hoveduddannelseslæger, 4 introduktionslæger, 3-5 KBU- samt uklassificerede læger og ikke mindst  løbende hold af medicinstuderende på klinisk ophold og specialespecifikke ophold.

Som led i speciallæge-uddannelsen har vi yngre læger ansat i hoveduddannelsesforløb i neurologi samt sideuddannelse til hoveduddannelse i psykiatri. 

Introduktionsstilling i neurologi er en 1 års ansættelse for få erfaring og indblik i det neurologiske speciale. Introduktionsstillingen er obligatorisk krav for at kunne søge hoveduddannelse i neurologi, men er samtidig en god mulighed for at prøve specialet af. 

Klinisk Basis Uddannelse (KBU) er den første ansættelse som "rigtig læge" efter universitetet og selvom man ikke ligefrem tænker at blive neurolog i fremtiden, vil man fagligt blive godt forberedt til ens fremtidige virke som læge. 

 

Alle yngre læger får tildelt en hovedvejleder og alle speciallæger fungerer som kliniske vejledere i dagligdagen. 

Ved vejledermøder udarbejdes der individuelle uddannelsesplaner og gives karrierevejledning til alle.  

Prægraduat uddannelse

På 10. semester er de studerende på Neurologisk Afdeling i 5 uger. Her tilbyder vi bed-side undervisning, "small-doktor"- aktiviteter samt daglige studenterklinikker. Undervisningen varetages af de kliniske lektorer samt afdelingens øvrige læger.

På 13. semester er der undervisning og eksamen i "akut patient". Denne del af undervisningen varetages af lektorerne Jacob Marstrand, Anne-Mette Løkkegaard og Hanne Christensen. 

Vejlederfunktion i OSVAL-opgaver varetages af de universitetsansatte og af andre af afdelingens seniorlæger. 

Bedømmelsesarbejder vedrørende besættelse af professor- og lektorstillinger og af videnskabelige afhandlinger varetages hovedsagelig af professoren.

Postgraduat uddannelse

På Neurologisk Afdeling har vi klassificerede uddannelsesstillinger til: 

  • Klinisk Basisuddannelse (KBU), 6 mdr.
  • Sideuddannelse for psykiatri, 6 mdr.
  • Introduktionsstillinger i neurologi, 12 mdr.
  • Hoveduddannelse i neurologi, 4 år (heraf 7 eller 13 mdr. på afd. N, BBH).
Det Neurologiske Uddannelsesråd i Region Øst har udarbejdet et fælles uddannelsesprogram for alle neurologiske uddannelsesforløb i regionen.

I samarbejde med yngre neurologer og uddannelsesansvarlige i regionen er der udarbejdet en uddannelsesbog indeholdende kompetenceudvikling og - vurdering for henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen.

Der foreligger en funktionsbeskrivelse for lægerne, der indgår i forvagt, bagvagt og trombolysevagt.

Ud over den daglige supervision tilbyder vi på Neurologisk Afdeling følgende undervisningsaktiviteter, der afholdes ugentlig:

  • Litteraturkonference
  • Patientdemonstration
  • Teoretisk undervisning
  • Gennemgang af en apopleksi-case
  • Undervisning i transkraniel ultralydsundersøgelse.
I den formaliserede neurologiske uddannelse indgår obligatoriske kurser til såvel introduktionsuddannelsen (6 dage) og hoveduddannelsen (30 dage). 

Kontakt og mere viden

Vil du vide mere om uddannelsesrammerne på Neurologisk Afdeling, kan du kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Andreas Hansen, andreas.hansen.03@regionh.dk

Redaktør