Rekvisition af undersøgelser -

​Rekvisition af undersøgelser og behandling på Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling.

​​Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling (KFNM) modtager henvisninger fra Bispebjerg Hospital og Frederiksberg hospitaler, praktiserende læger, speciallæger og andre hospitaler.

Bispebjerg Hospital: 

Undersøgelser og behandling rekvireres via SP, sundhedsplatformen Best/Ord. fra hospitaler i region Hovedstaden.

Fra speciallæger rekvireres fra REFA2 system ses link


Elektive undersøgelser, ambulante:

  • KFNM’s personale booker undersøgelserne fortløbende. Visse undersøgelser, f.eks. leukocytskintigrafi, PET/CT, vippelejetest, arbejds-EKG med maximal iltoptagelse, hjernereceptor skanninger, skal forhåndsvisiteres af KFNM's læger. Forhåndsvisitationen foretages ud fra henvisningsoplægget.

Elektive undersøgelser, indlagte:

  • KFNM's personale booker undersøgelserne løbende ud fra oplægget i patientjournalen.

Akutte undersøgelser: 

Ved akutte undersøgelser giver KFNM rekvirerende afdeling besked om undersøgelsestidspunkt telefonisk. 

Fremmede hospitaler og speciallæger: 

Fremsender skriftlig henvisning med oplæg til undersøgelsen. Husk at angive patientens medicinstatus.

Henvisningen fremsendes til: 

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling 
Bispebjerg Hospital 
Bispebjerg Bakke 23 
2400 København NV 

Elektronisk henvisning kan foretages via REFA2 se ovenfor.

KFNM indkalder patienterne via e-boks og i specielle tilfælde skriftligt.


Redaktør