Rekvisition af undersøgelser

​Rekvisition af undersøgelser og behandling på Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling.

​​Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling (KFNM) modtager henvisninger fra Bispebjerg Hospital og Frederiksberg hospitaler, praktiserende læger, speciallæger og andre hospitaler.

Bispebjerg Hospital: 

Undersøgelser og behandling rekvireres via Røntgen Information System (RIS). RIS-systemet er fælles for flere hospitaler i regionen. For at sikre at rekvisitionen når frem, er det vigtigt at undersøgelsen bestilles som en C-sag. Der kan kun rekvireres én undersøgelse pr. sag. 

Patientkørsel rekvireres samtidig med oprettelse af henvisningen. 

Hvis RIS-systemet er ude af drift kan akutte undersøgelser rekvireres via FAX nr.: 3531 3954.

Elektive undersøgelser, ambulante:

  • KFNM’s personale booker undersøgelserne fortløbende. Visse undersøgelser, f.eks. leukocytskintigrafi, PET/CT, vippelejetest, arbejds-EKG med maximal iltoptagelse, hjernereceptor skanninger, skal forhåndsvisiteres af KFNM's læger. Forhåndsvisitationen foretages ud fra oplægget i patientjournalen.
  • Henvisende afdeling finder tidsbooking/bookingerne i RIS og sørger for indkaldelse af patienterne. Patientinformation udleveres/fremsendes af rekvirerende afdeling. Dog indkaldes patienter til hjernereceptorundersøgelser af KFNM.
  • Undersøgelser og behandling kan kun foretages når patientjournalen er til stede på KFNM samtidig med patienten. For at opnå optimale patientforløb er det vigtigt at journalen foreligger på KFNM senest dagen før undersøgelsen.

Elektive undersøgelser, indlagte:

  • KFNM's personale booker undersøgelserne løbende. Visse undersøgelser, f.eks. leukocytskintigrafi, PET/CT, vippelejetest, arbejdes-EKG med maximal iltoptagelse, hjernereceptor skanninger, skal forhåndsvisiteres af KFNM’s læger. Forhåndsvisitationen foretages ud fra oplægget i patientjournalen.
  • Henvisende afdeling finder tidsbooking/bookinger i RIS og sørger for at informere patienten.
  • Henvisende afdeling sørger for portør til at ledsage patienten til KFNM.
  • KFNM sørger for portør når patienten er færdigbehandlet.

Akutte undersøgelser: 

Ved akutte undersøgelser giver KFNM rekvirerende afdeling besked om undersøgelsestidspunkt telefonisk. 
Henvisende afdeling sørger for portør til KFNM. 

Fremmede hospitaler og speciallæger: 

Fremsender skriftlig henvisning med oplæg til undersøgelsen. Husk at angive patientens medicinstatus.

Henvisningen fremsendes til: 

Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling 
Bispebjerg Hospital 
Bispebjerg Bakke 23 
2400 København NV 

Elektronisk henvisning kan foretages via Grønt System (GS). 

KFNM indkalder patienterne skriftligt.
Redaktør