Personale

​​Laboratoriet har pt. to ph.d. studerende, en post.doc. sundhedsvidenskabelig medarbejder samt et samarbejde med en række ph.d. studerende med hovedvejledere på andre afdelinger.

Helle Kirstine Mørup Bergholdt: Mit projekt omhandler overvægtige patienter, der gennemgår fedmekirurgi (bariatric surgery). Svært overvægtige patienter har en ændret metabolisme. Men efter fedmekirurgi, ser vi en øjeblikkelig normalisering af patienternes metabolisme, selv hos patienter med diabetes. Hos diabetikere, resulterer den ændrede metabolisme i en forøget produktion af reaktive oxygen-metabolitter. Skaderne på RNA forårsaget af disse reaktive oxygen-metabolitter er prædiktive for overlevelse. Vi undersøger, om RNA skader forårsaget af oxidativ stress sænkes efter fedmekirurgi.

Laura Kofoed Kjær: Mit ph.d. projekt vedrører oxidativt stress, målt ved 8-oxodG og 8-oxoGuo, som biomarkør i de sene komplikationer af type 2-diabetes med særligt fokus på antidiabetisk medicin.

Emil List Larsen: Det overordnede formål med min undersøgelse er at identificere en intervention, der reducerer oxidativ stress målt ved 8-oxoGuo hos patienter med type 2-diabetes. På grund af bl. a. [Oelze, M. et al., PLoS ONE, 2014] har vi hypotesen at empagliflozin har denne evne. Vi foretager et dobbelt-blindet, placebo kontrolleret forsøg, hvor 34 deltagere er randomiseret til enten to uger 25 mg empagliflozin eller placebo behandling. Herved kan vi evaluere effekten af  empagliflozin påoxidativt stress målt ved urinudskillelse af 8-oxoGuo og 8-oxodG som en måling af RNA og DNA oxidation. For mere information: Clinicaltrials.gov (NCT02890745).

Vanja Cejvanovic: Jeg blev færdiguddannet i januar 2014 og har siden da været i gang med sit PhD projekt på Klinisk Farmakologisk Afdeling. Projektet omhandler forhøjet jern i kroppen og dets indvirkning på oxidativt stress målt på laboratoriet som markørerne 8-oxoGuo/8-oxodG. Desuden kigges der på hvorvidt øget jern og/eller øget oxidativt stess har relation til sygdommen Diabetes type 2. Projektet udføres som en blanding af analyse af epidemiologiske data samt laboratoriearbejde med brugen af Oroboros Instrument. 

Henrik Enghusen Poulsen: ​Professor og leder af laboratoriet. Han er formand for videnskabsetisk komite F i RegionH, og medlem af Den Nationale Videnskabsetiske Komite. Han er lærestolsprofessor og kursusleder.


Allan Weimann, Laboratoriechef, kemiker
Lis Kjær Hansen, Ledende bioanalytiker
Lilli-Ann Starnov, Fuldmægtig
Trine Henriksen, Kemiker
Agnethe Mehlsen, Bioanalytiker
Katja L Christensen, Laborant
Stine W Frederiksen, Bioanalytiker

Redaktør