Om Laboratorium for Klinisk Farmakologi

Laboratorium for Klinisk Farmakologi er et forskningslaboratorium, som udfører en række forskningsprojekter. Vi beskriver sygdomme i molekylær form og søger at forbedre den måde hvorpå menneskets sygdomme konstateres, klassificeres, kontrolleres og behandles, sygdomme som fx hjertesygdomme, diabetes og kræft. I 2016 var vores fokus på type 2 diabetes, fx måler vi oxidativt stress ved 8-oxodG og 8-oxoGuo, som biomarkør i de sene komplikationer med henblik på antidiabetisk medicin.

Laboratorium for Klinisk farmakologi varetager desuden laboratorieanalyser for lægemidler. Laboratoriet er DANAK akkrediteret.

Den pregraduate undervisning har fået ny studieordning, hvor klinisk farmakologi har fået et selvstændigt kursus på 2. semester kandidatuddannelsen. Kurset er gennemført for første gang januar/februar 2016, består af forelæsninger og SAU timer med holdstørrelser på 24 studerende. Kurset afsluttes med en skriftlig karaktergivende skriftlig 2 timers eksamen, som består af MC og kortsvarsopgaver. Undervisningen udvikles i retning af blended, online adaptive learning.

Laboratoriet er ledet af professor Henrik Enghusen Poulsen. Han er formand for videnskabsetisk komite F i RegionH, og medlem af Den Nationale Videnskabsetiske Komite. Han er lærestolsprofessor og kursusleder

Redaktør