​​​​​​​​​​​​​​

Kvalitetsstyring

​Kvalitetsstyring 

Klinisk Biokemisk Afdeling er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1006 til medicinsk undersøgelse. 

Akkreditering medfører, at afdelingen til enhver tid er i stand til at kunne dokumentere overholdelse af de fastsatte kvalitetskrav. 

Kvalitetsstyringssystemet omfatter alt arbejde, der udføres i forbindelse med de rekvirerede analyser.

Kvalitetspolitik 

Afdelingsledelsen har den overordnede målsætning, at afdelingen
  • udfører nødvendige og relevante undersøgelser til brug for optimal diagnostik, behandlingskontrol, prognose eller forebyggelse på et højt fagligt niveau.
  • imødekommer rekvirenternes ønsker og behov for laboratoriemedicinske ydelser gennem hele døgnet til gavn for patienterne.
  • tilbyder faglig rådgivning om brug af analyser samt tolkning af analysesvar.
  • giver relevant undervisning for afdelingens eget personale, bioanalytikerstuderende, yngre læger, medicinstuderende og eksterne samarbejdspartnere.
  • arbejder målrettet med arbejdsmiljø, trivsel og fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere.
  • udnytter de ressourcer der er til rådighed så optimalt og effektivt som muligt.
  • sikrer økonomisk og politisk uafhængighed som er afgørende for kvalitet og brugernes tillid.
  • efterlever direktiver og retningslinjer fra hospitalsdirektionen og de overordnede sundhedsmyndigheder.
  • opretholder akkreditering og fortsat arbejder systematisk med kvalitetsudvikling i henhold til standarden DS/EN ISO 15189 Medicinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetence.


 


 


Redaktør