For praktiserende læger

​Oversigt til praktiserende læger om aktuelle forskningsprojekter
Vi modtager motionister, eliteidrætsudøvere og professionelle sportsfolk i alle aldersgrupper direkte fra de praktiserende læger.
Muskuloskeletal ultralydsundersøgelse er en central del af vores undersøgelsesprogram. Patienterne henvises ved behov herfra videre til idrætsfysioterapeut og parakliniske undersøgelser så som blodprøver og anden billeddiagnostisk (eks. MR- og CT-skanning, skintigrafi).

Henvisning sendes til:

Bispebjerg Hospital, centralvisitationen (CVI-byen)
EDI-nummer: 5790001390976

Vi søger patienter til følgende kliniske projekter:

Gennemgang af de enkelte projekter:

ACHILLES TENDINOPATI (”Achillessenebetændelse”).
Inklusion: Klinisk diagnosticeret achilles tendinopati (smerter i akillessenen), vi diagnosticerer endeligt med ultralydsskanning. Symptomvarighed over 3 mdr., alder 18-65 år, Body Mass Index 18,5 –30 (vægt divideret med højde*2). Eksklusionskriterier: Glucocorticoid injektion indenfor de sidste 6 mdr., tidligere operation i underekstremiteten (knæartroskopi undtaget), insulinkrævende diabetes, inflammatoriske gigtsygdomme, graviditet/amning

Alle tilbydes fysioterapeutisk superviseret tung, langsom styrketræning (TLS), som har dokumenteret effekt. Undersøgelsens formål er at vurdere, om TLS i kombination med glukortikoid-injektion er bedre end TLS alene.

Randomiseringen sker til 2 grupper med henholdsvis 3 måneders TLS plus injektion med glukortikoid omkring akillessenen eller 3 måneders TLS plus placeboinjektion omkring akillessenen i et dobbeltblindet forsøgsdesign.

Akillessenerne vil blive ultralydsskannet for sene tykkelse og blodgennemstrømning 3 gange under træningsforløbet samt efter 6 og 12 måneder.

Henvises til Idrætsmedicinsk Ambulatorium M81
Ansvarlig forsøgsleder: Overlæge, P.hd. Jens Lykkegaard Olesen


EPIKONKONDYLITIS LATERALIS (”Tennisalbue”).
Inklusion: Alder 18-70 år, kliniske tegn på lateral epikondyl i mere end 3 mdr. Eksklusion: Patienter med symptomer eller kliniske fund forenelige med differentialdiagnoser som f.eks. tidligere brud, slidgigt i albueregionen , artrit eller distorsionsfølger. Undersøgelsens formål er at afgøre om kombinationen af styrketræning og forudgående injektionsbehandling med binyrebarkhormon under senen eller lokal nålestimulation af tendinopatiske dele af senen har en bedre helende effekt end styrketræning alene, bedømt ved smertereduktion, funktionsforbedring samt muskelstyrkeforøgelse i regionen, der involverer den tendinopatiske sene. Patienterne gennemfører efter lodtrækning en af følgende behandlinger: 1: styrketræning alene, 2: Binyrebarkhormoninjektion og styrketræning eller 3: Nålestimulation og styrketræning. Styrketræning gennemføres i samlet 26 uger, og patienterne vurderes klinisk og med ultralydsundersøgelse.

Henvises til Idrætsmedicinsk Ambulatorium M81
Ansvarlig forsøgsleder: Overlæge P.hd. Per Bülow


PATELLO-FEMORALT SMERTESYNDROM (”Forreste knæsmerter”). 
Inklusion: Patienter med forreste knæsmerter (patellofemoralt smertesyndrom/”chondromalacia”). For at deltage skal man være mellem 18-40 år og have forreste knæsmerter/smerter bag knæskallen der provokeres af knæbelastende aktiviteter(fx squat, løb, trappegang) og med en varighed på over 6 uger. Smerten skal indenfor den sidste uge på en 0-10 skala have været 2 eller derover. Man kan ikke deltage, hvis man har anden knæskade (fx meniskskade, korsbåndsskade, springer/løberknæ) eller er blevet opereret i knæet. Patienterne vil blive undersøgt over 10 uger mhp. effekten af 2 forskellige trænings behandlinger. Deltagerne skal ved start og slut udfylde spørgeskemaer og vil få målt styrke og kondition. Nogle af deltagerne kan påregne op til 1.5 times ugentlig træning, der kan foregå på Bispebjerg Hospital. Der er for at deltage i forsøget ikke nogen krav til forudgående aktivitetsniveau.

Vi vil i et lodtrækningsforsøg med 50 patienter med forreste knæsmerter(patellofemoralt smertesyndrom/”chondromalacia”) over 10 uger undersøge effekten af 2 forskellige slags behandlinger (forsøget startes i august 2014)

Henvises til Idrætsmedicinsk Ambulatorium M81
Ansvarlig forsøgsleder: 
Overlæge P.hd. Christoffer Brushøj


PERIARTHROSIS HUMERO-SCAPULARIS (”Frossen skulder”). 
Inklusion: Klinisk mistanke om frossen skulder med indskrænket udadrotation.

Henvises til Idrætskirurgisk Sektion M51
Ansvarlig forsøgsleder:
Professor, overlæge P.hd. Michael R. Krogsgaard

​Vi søger patienter til følgende kliniske projekter:​

  • ACHILLES TENDINOPATI (”Achillessenebetændelse”)
  • EPIKONKONDYLITIS LATERALIS (”Tennisalbue”)
  • PATELLO-FEMORALT SMERTESYNDROM (”Forreste knæsmerter”)
  • PERIARTHROSIS HUMERO-SCAPULARIS (”Frossen skulder”)

Redaktør