Sygeplejestuderende og SOSU-elever

Hjerteafdelingen er et stort undervisningssted for bl.a. sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever.

​Vi modtager i alt 130 – 140 uddannelsessøgende hvert år, hvoraf størstedelen er sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Derudover underviser vi også paramedicinere, ambulancereddere og andre universitetsstuderende, som har fokus på sundhedsvæsenet, pleje og behandling. 

Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er placeret på to matrikler - på Bispebjerg og Frederiksberg. Men vi er ét samlet hospital, og derfor foregår undervisningen på begge matrikler. 

Sygeplejestuderende

Sygeplejestuderende afvikler deres praktik hos os i både 1., 2., 5. og 6. semester.
Det 1. semester løber over tre uger og er de studerendes første praktik på studiet. Efter 8 uger kommer de studerende tilbage til os på deres 2. semester. Begge semestre har fokus på grundlæggende sygepleje og kliniskbeslutningstagen.
Sygeplejestuderende på 5. semester er hos os i seks uger, og her er der fokus på den akutte og komplekse patient.

Sygeplejestuderende på 6. semester her hos os i 20 uger. Det er den sidste praktik på studiet. Her opbygger de studerende færdigheder og selvstændighed, som gør, at overgangen fra at være studerende til færdig sygeplejerske bliver så lille som mulig.

Social- og sundhedsassistentelever

Social- og sundhedsassistenteleverne kan afvikle sidste del af deres praktik hos os. Praktikken løber over 12 uger. Eleverne er tilknyttet vores sengeafsnit, men vi vil gerne give eleverne en bred erfaring, hvorfor vi giver dem mulighed for at komme på studiebesøg på afdelingens øvrige afsnit som fx vores kardiologiske ambulatorie og kardiologiske laboratorie.


Klinisk undervisning

I Hjerteafdelingen vægter vi den kliniske undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever meget højt. Vi har en klinisk underviser, som har ansvaret for vores studerendes og elevers praktikperioder. Dette varetages i tæt samarbejde med afdelingens mange kliniske vejledere.

Klinisk undervisning for sygeplejestuderende

Du kan her få mere information om klinisk undervisning af sygeplejestuderende i Region Hovedstaden.


Referenceramme og vision for sygeplejen

I Hjerteafdelingen har vi udviklet en referenceramme for sygeplejen, som viser, hvordan vores vision for sygepleje omsættes til klinisk praksis.

I referencerammen finder det sundhedsfaglige personale ledetråde til udførelsen af sygepleje af høj kvalitet. Referencerammen kan desuden ses som en vejviser for den sygeplejefaglige udvikling i Hjerteafdelingen. Den skal bruges som et ledelsesværktøj til kompetenceudvikling, arbejdet med elever og studerende, forskning i sygeplejen, tværfagligt samarbejde, kvalitetssikring og patientsikkerhed.

Referenceramme for sygeplejen.pdf

Redaktør