Forskningsprojekt; Højrisiko på tværs

​Patienter med stor risiko for at udvikle hjertesygdomme, blev i dette projekt henvist direkte fra Hjerteafdelingen til kommunale forebyggelsescentre. Projektet har hermed sikret et forebyggelsestilbud til en patientgruppe, som, på akutte hjerteafdelinger, ikke tidligere har haft et stort fokus.

​Projektet løb fra d. 1. marts 2013 til d. 1. juli 2014, og havde stor succes med at henvise patienter (som havde været indlagt til observation for hjertesygdomme, men ikke havde en) direkte til kommunale forebyggelsescentre. Henvisningsmuligheden er efterfølgende blevet en fastforankret mulighed i Hjerteafdelingen grundet den store succes.

 

Forebyggelsestilbud til højrisikopatienter

Undersøgelser har vist, at patienter, som bliver indlagt til observation for hjertesygdomme, har en høj risiko for at få en hjertesygdom senere, hvis de har risikofaktorer såsom forhøjet blodtryk, rygning, overvægt og/eller diabetes.

Med projektet får denne gruppe patienter et forebyggelsestilbud. Hvilket betyder, at patienterne ved udskrivelse fra Hjerteafdelingen får et henvisningstilbud til et kommunalt forebyggelsescenter.

 

Fakta om projektet

  • Projektet er financieret af Region Hovedstaden og Københavns Kommune.
  • Rapporten om projektet blev udgivet i starten af 2015.
  • Projektperioden er slut, men det kommunale tilbud er fortsat i Hjerteafdelingen (dog pt. kun på Bispebjerg Hospital).
  • Der arbejdes på at udbrede projektet endnu mere.
  • Ugeskrift for læger bragte d. 6. september 2016 artiklen "Godt tværsektorielt modvirker social ulighed" om projektet.

 

Styregruppe

Projektets styregruppe består af:

  • Projektleder, overlæge, ph.d. Dorte Husum (fra Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital)
  • Afdelingslæge, leder af Hjerterehabiliteringen, dr.med. Marianne Frederiksen (fra Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital)
  • Ledende overlæge, dr.med. Henrik Nielsen (fra Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital)
  • Specialkonsulent, ph.d. Mette Ryle (fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune)

 

Redaktør