Forskningsprojekt; Effect of GLP-1 on microvascular function in women

​Hovedparten af kvinder med angina pectoris har ikke forsnævringer i kranspulsårerne og hos mange skyldes symptomerne sygdom i de små kar – mikrovaskulær sygdom.

Mikrovaskulær sygdom forekommer hyppigt ved type 2 diabetes og det antidiabetiske middel GLP-1 har vist gavnlige effekter på hjertet. Effekten på hjertets mikrovaskulære funktion er ikke afklaret. 


 
I dette forskningsprojekt afprøves akutte og længerevarende effekter af GLP-1 på mikrovaskulær sygdom. For at afdække virkningsveje afprøves den akutte effekt ved 6 timers infusion af skiftevis GLP-1, GLP- 1 metabolit, GLP-1R agonist og saltvand, og samtidig måling af mikrovaskulær karfunktion i hjertet og perifert. Den længerevarende effekt afprøves i et lodtrækningsforsøg, hvor 40 kvinder vil modtage 6 ugers behandling med GLP-1R agonist eller placebo i et overkrydsningsforsøg. 

 
Effekten opgøres på forbedring i den mikrovaskulære funktion i hjertet og på symptomer, samt på en række faktorer, som kan belyse virkningsmekanismer. 

 
Projektet bygger på et igangværende nationalt forskningsprojekt som kortlægger mikrovaskulær sygdom blandt kvinder med angina. Projektet vil øge vores forståelse for mikrovaskulær sygdom og falder forsøget positivt ud vil det kunne anvise nye behandlingsmuligheder for flere grupper af hjertepatienter. 

 
Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd, bevillings-ID: DFF – 4004-00367

 

Redaktør