FM Portører

Portørerne er den faggruppe, der har mest direkte kontakt med patienterne. De er ansvarlige for patienttransport, de bistår det kliniske personale i at hjælpe patienterne i forbindelse med undersøgelser, og de assisterer besøgende med at finde rundt på hospitalet.

Netop at forbedre servicen overfor såvel patienter og pårørende er noget, vi hos portørerne arbejder målrettet imod. Vi har for eksempel idriftsat en informationsbil, der kører rundt på Bispebjerg matriklen og tilbyder hjælp til at finde vej samt transport til gangbesværede patienter.
Et andet tiltag er et nyt portørsystem kaldet Task Management, som blev indført i 2016. Formålet er at sikre, at det er den portør, som er nærmest opgaven, der bliver tilkaldt, så vi på den måde nedbringer ventetiden for patienterne. Kort sagt sikrer vi, at det er den rette portør på rette tid og rette sted.

Ligeså vigtigt som at optimere servicen er det for os at løfte og kompetenceudvikle vores portører. Ved at tilbyde de ansatte videreuddannelse, giver vi ikke blot dem muligheden for at rykke sig fagligt, men sikrer også, at vi kan servicere fremtidens nye opgaver på et moderne og højteknologisk Bispebjerg Hospital.

Kontaktpersoner

Enhedschef

Dennis Imre Østerberg
Telefon 2031 3481
Mail: dennis.imre.oesterberg@regionh.dk

Portørchef

Lars Gerhard Hansen
Telefon 3863 5480 / 2216 0396
Mail: lars.gerhard.hansen@regionh.dk

Driftsleder (Afdelingsportører / BBH)

Dorthe Lipst Jensen
Telefon 3863 5595 / 2035 2348
Mail: dorthe.lipst.jensen@regionh.dk

Driftsleder

John Gregersen
Telefon 3063 6829
Mail: john.gregersen@regionh.dk


Redaktør