FM Økonomi og Ledelse


Økonomi og ledelse er FM-enhedens stabsfunktion, som arbejder med enhedens overordnede økonomi, med HR-opgaver og ledelsesudvikling; kort sagt områder, der støtter FM's øvrige sektioner, så de har de bedste forudsætninger for at kunne udføre deres arbejde.

Vi støtter både medarbejdere og ledere, ikke kun ved at løse opgaver i hverdagen, men også i deres faglige udvikling. Dette gør vi bl.a. ved årligt at arrangere seminarer for fagchefer, driftsledere og tillidsrepræsentanter, hvor vi over flere dage styrker den faglige bevidsthed og samarbejdet gennem øvelser, lege og undervisning.

Vi sikrer den samlede enhed en stabil økonomi over en længere periode ved at sørge for, at ledelsen hele tiden har et korrekt økonomisk grundlag at arbejde ud fra.  Det gør vi f.eks. ved at udarbejde investeringsplaner og prognoser for alle fem sektioner, så de hele tiden er på forkant med eventuelle udfordringer og kan planlægge fremad. På den måde styrker vi FM-enhedens fælles mål om fremdrift.
 
Kontaktpersoner 

Ledelseskonsulent

Nikita Cecilie Nørgaard Rasmussen
Telefon 3034 3279
Mail nikita.cecilie.noergaard.rasmussen.01@regionh.dk

Ledelseskonsulent

Allan Freltofte
Telefon 5172 1580
Mail allan.freltofte@regionh.dk 

Økonomienheden

Afdelingsøkonom

Peter Lykke-Meyer Børgesen
Telefon 5119 7292
Mail peter.lykke-meyer.boergesen@regionh.dk


Specialist/controller

Kåre Brink
Telefon 2115 1748
Mail kaare.brink@regionh.dk


Økonom

Samra Smajlovic
Telefon 2166 7012
Mail samra.smajlovic@regionh.dk


Specialist

Vivi Andersen
Telefon 3863 6103 / 2446 2755
Mail: vivi.andersen.02@regionh.dk


Sekretær

Mariane Katrine Danvar
Telefon 5171 1907
Mail mariane.katrine.danvar@regionh.dk


Fuldmægtig (FRH)

Gert Olesen
Telefon 3816 3037
Mail ole.gert.olesen@regionh.dk


HR, Løn og forhandling

Specialist

Maj Britt Hoier Sejersen
Telefon 2992 7872
Mail maj.britt.hoier.sejersen@regionh.dk


Stabschef

Henrik Duvier
Telefon 2327 5882
Mail henrik.duvier@regionh.dk
Redaktør