FM Økonomi og Ledelse

Økonomi og ledelse er FM-enhedens stabsfunktion, som arbejder med enhedens overordnede økonomi, med HR-opgaver og ledelsesudvikling; kort sagt områder, der støtter FM's øvrige sektioner, så de har de bedste forudsætninger for at kunne udføre deres arbejde.

Vi støtter både medarbejdere og ledere, ikke kun ved at løse opgaver i hverdagen, men også i deres faglige udvikling. Dette gør vi bl.a. ved årligt at arrangere seminarer for fagchefer, driftsledere og tillidsrepræsentanter, hvor vi over flere dage styrker den faglige bevidsthed og samarbejdet gennem øvelser, lege og undervisning.

Vi sikrer den samlede enhed en stabil økonomi over en længere periode ved at sørge for, at ledelsen hele tiden har et korrekt økonomisk grundlag at arbejde ud fra.  Det gør vi f.eks. ved at udarbejde investeringsplaner og prognoser for alle fem sektioner, så de hele tiden er på forkant med eventuelle udfordringer og kan planlægge fremad. På den måde styrker vi FM-enhedens fælles mål om fremdrift.
 
Kontaktpersoner 

Ledelseskonsulent
Nikita Cecilie Nørgaard Rasmussen
Telefon 30 34 32 79
Mail nikita.cecilie.noergaard.rasmussen.01@regionh.dk

Økonomienheden
Afdelingsøkonom
Peter Lykke-Meyer Børgesen
Telefon 51 19 72 92
Mail peter.lykke-meyer.boergesen@regionh.dk

Specialist/controller
Kåre Brink
Telefon 21 15 17 48
Mail kaare.brink@regionh.dk

Specialist/controller
Vivi Andersen
Telefon 38 63 61 03 / 24 46 27 55
Mail: vivi.andersen.02@regionh.dk

Økonom
Samra Smajlovic
Telefon 21 66 70 12
Mail samra.smajlovic@regionh.dk


Fuldmægtig (FRH)
Gert Olesen
Telefon 38 16 30 37
Mail ole.gert.olesen@regionh.dk

HR, Løn og forhandling
Specialist
Maj Britt Hoier Sejersen
Telefon 29 92 78 72
Mail maj.britt.hoier.sejersen@regionh.dk

Ledelse
Stabschef
Henrik Duvier
Telefon 23 27 58 82
Mail henrik.duvier@regionh.dkRedaktør