Undervisning til sundhedsfagligt personale i primærsektor

Endokrinologisk afdeling I tilbyder undervisning i type 1 og type 2 diabetes. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den generelle pleje- og behandling udfra den nyeste evidensbaserede viden og praksis. Du vil få mulighed for at erhverve ny viden, mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling mhp. at understøtte den enkelte borgers behov.

Kurset afholdes 2 gange årligt i marts og september.

Varighed: 2½ timer fra kl. 12.30 – 15.00

Underviser: Endokrinologer, kliniske sygeplejersker med specialist funktion og diabetessygeplejersker.

Sted: Bispebjerg Hospital, uddannelsescentret indgang 50. Lokale fremgår af infoskærm.

Pris: 250,- per deltager (der serveres kaffe, the samt frugt ved pausen)

Emner for undervisning:

  • Velkomst
  • Forskellige diabetestyper
  • Insulinbehandling – mest almindelige anvendte præparater
  • Victoza behandling, hvilken betydning har det hvis borgeren får insulin?
  • Injektionsteknik
  • Hypo/hyperglycæmi, inklusive alkohol, motion og kost
  • Blodsukkermåling – hvorfor og hvor ofte
  • Case – medbring gerne en hændelse fra egen hverdag.

Kurset veksler mellem undervisning og refleksioner over egen daglige praksis

Der er desuden mulighed for at aftale undervisning i et andet miljø og efter det enkelte steds ønsker og behov. Det pågældende sted skal sørge for forplejning til deltagerne, lokale med adgang til Power Point og kopiering af tilsendt undervisning materiale skal være klargjort.

Deltager får udleveret et kursusbevis.

Der er plads til maks. 25 deltagere.

Kontakt og tilmelding:

Anna Palmen, Klinisk sygeplejespecialist
Email. anna.palmen@regionh.dk
Tlf. 35312863​

Redaktør