Undervisning til fastansat personale på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

Endokrinologisk afdeling I tilbyder oplæg/undervisning om type 1 og type 2 diabetes med fokus på fysiologi og den generelle pleje- og behandling ud fra den nyeste evidensbaserede viden og praksis. Her får du mulighed for at erhverve ny viden, nye redskaber, erfaringsudveksling og vidensdeling til at understøtte den enkelte patients behov for behandling og pleje. Undervisningen veksler mellem oplæg og interaktive læringsmetoder.

Undervisningen kan afholdes efter aftale, der er dog et minimumskrav om 5 deltagere.

Emner for undervisning: aftales efter den enkelte afdelings behov og ønsker.

Varighed: 2½ time fra kl. 12:30 til 15:00

Underviser: De kliniske sygeplejersker med specialist funktion fra diabetes teamet

Sted: kan aftales nærmere.

Kontakt og tilmelding:

Mitra Eghbal, Klinisk sygeplejerske specialist
Email: mitra.eghbal.01@regionh.dk
Telefon: 35 31 28 63​

Redaktør