Om behandling og undersøgelse

​Her finder du oplysning om behandling og undersøgelse på Audiologisk Afdeling.

​​

​Hvad laver Au​​diologisk A​fde​​ling? 

 • Lægeundersøgelse.
 • Høreprøver.
 • Ørepropper.
 • Tilpasser høreapparater.
 • Vejled​er i brug af høreapparater.
 • Service af øre-propper.​

Henvisning til afde​​​li​ngen

Via ørelæge. Høreproblemer kan skyldes ørevoks, som skal fjer​​​nes inden undersøgelsen.

Hvad sker d​er?

 • Undersøgelse v​ed ørelæg​e.
 • Høreprøve ved audiologi​assistent.
 • Lægen oplyser​ resultatet af undersøgelsen.

Er hjælpen et høre​​​apparat?

 • ​Hvis ja, tages aftryk til øreprop.
 • Ny mødedato og tid til høreapparat-tilpasning.

Hvorfor er der venteti​​d i ambulatoriet ?

Fordi den samlede undersøgelse foregår hos flere personer. Vi gør, hvad vi kan for at afkorte ventetiden. Undersøgelsen var​er 2-3 timer.

Hvad sker der ved hørea​​pparattilpasningen, som varer cirka 1 time?

 • Vi finder det bedst egnede høreapparat.
 • Vi tilpasser det og måler virkningen.
 • Vi vejleder dig i brugen af høreapparatet.
 • Vi fortæller dig om andre institutioner, som kan hjælpe dig.

Hvis der er​​​ noget i vejen med øreproppen 

​Du kan henvende dig hos:

 • ​Ørepropservice 2. sal, mandag-torsdag fra kl. 10.00 - 12.00. Fredag lukket.

Hvis høreappartet ikke virker/er i stykker

Kan du indlevere det på en af de audiologiske afdelinger, som vil sende det til leverandøren. Hvis du har nogle spørgsmål til fremgangsmåden, kan du kontakte afdelingen.

Din journal og høreprøve

Du har mulighed for at se din journal og eventuelt få en kopi af din høreprøve.

Mødetidspunkt​​

Undgå så vi​​dt muligt at ændre dit mødetidspunkt.

Hvis du vil ændre din aftale:
Hvis du skal til u​ndersøgelse (se indkaldelsen): 
Tlf: 38 63 61 85 dagligt ml. kl. 8-12


Hvis du skal til høreapparattilpasning eller efterkontrol (se mødekort):
Tlf. 38 63 59 83. dagligt ml. kl. 8-10Redaktør