​​

Om Audiologisk afdeling

Audiologisk afdeling beliggende på Bispebjerg Hospital forestår undersøgelse og behandling med høreapparater af voksne samt voksne med andre hørelidelser​​. Audiologisk afdeling er del af Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet.

Afdelingen er beliggende på to matrikler: Rig​shospitalet​​ og Bispebjerg Hospital.

Audiologisk afdeling på Bispebjerg hospital diagnosticerer og behandler voksne med hørenedsættelse samt voksne med andre hørelidelser. I udredningen og behandlingen indgår lægeundersøgelse, audiometriske målinger, aftryk og fremstilling af ørepropper, tilpasning af høreapparater, vejledning i brug af høreapparater samt efterfølgende kontrol af høreapparater og ørepropper.

Funktionsledelsen

Funktionsledelsen for audiologisk afdeling, Bispebjerg hospital, består af konst. overlæge Jesper B. Yde og audiologopæd, cand.mag. Cecilia F. Samar

Redaktør