Nyttige links om arbejdsmiljø

​Suppler din viden om arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljø i Danmark, Arbejdstilsynet
Her er der information om arbejdsmiljø for ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation. Du kan finde love og regler samt praktiske værktøjer bl.a. til arbejdspladsvurdering.

CABI (Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats)
Denne hjemmeside har nyttig information om sygefravær og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er oplysninger om arbejdsfastholdelse med ordninger som §56-aftale, afprøvning i virksomhedspraktik, delvis sygemelding, hjælpemidler og fleksjob. Der oplyses også om forebyggelse af fravær og sygdom, rundbordssamtaler og gravidpolitik. 

UddannelsesGuiden.dk
På UddannelsesGuiden.dk kan du finde information om uddannelse og job. Hjemmesiden er oprettet af Undervisningsministeriet.


Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES

Hjemmesiden oplyser om anmeldelse af arbejdsskader og sagsbehandlingen i forbindelsen med en arbejdsskadessag. Du kan også finde vejledninger om anerkendelse af visse arbejdsbetingede lidelser samt Erhvervssygdomsfortegnelsen.

Giftlinjen
På Giftlinjens hjemmeside kan du søge oplysninger om forgiftninger og førstehjælp ved udsættelse for eller indtagelse af bl.a. kemikalier, planter og svampe.
Du kan også ringe til Giftlinjen døgnet rundt på telefonnummer 82 12 12 12 ved mistanke om forgiftning.


Gravid på Arbejde
På hjemmesiden "Gravid på arbejde" kan gravide personer, arbejdsgivere, læger og jordemødre læse mere om at arbejde, mens man er gravid, og om hvilke ting man skal være opmærksom på.


ARMONI (ARbejdsMedicinens ONline Informationssystem)

Armoni er den fælles hjemmeside for de arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. Du kan hente kliniske vejledninger og instrukser, og finde oplysninger om bl.a. de arbejdsmedicinske klinikkers forskning, patientvejledningspjecer og rapporter om arbejdsmæssige eksponeringer. 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
​På hjemmesiden kan du finde forskningsresultater om arbejdsmiljø, data fra overvågning af det danske arbejdsmiljø og spørgeskemaer om fx psykisk arbejdsmiljø.
Redaktør