Anmeldelse af arbejdsskader

​Hvis vi har mistanke om, at din sygdom skyldes dit arbejde, skriver vi en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

​​​

​Anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

Læger har pligt til at anmelde sygdomme, som kan skyldes arbejdet, til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Så hvis vi har mistanke om, at du er blevet syg af forhold på dit arbejde, foretager vi en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Anmeldelsen sker på en elektronisk blanket. Du vil herefter modtage et brev i E-boks fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om, at de vil oprette en sag vedrørende din sygdom. 

I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgøres det derefter, om sygdommen kan anerkendes som en arbejdsskade, og om der er grundlag for erstatning.

Du kan selv følge din sag på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside under "Se dine sager" på: https://sesag.aes.dk/sesag/
Du skal logge ind med NemID.

Anmeldelse til Arbejdstilsynet

Læger har også pligt til at underrette Arbejdstilsynet om skadelige påvirkninger på arbejdspladser. Hvis vi synes, at der er forhold på dit arbejde, der vil kunne medføre sygdom, skriver vi derfor en digital klage til Arbejdstilsynet.

Du kan også selv sende en digital klage til Arbejdstilsynet via dette link: 

Arbejdstilsynet behandler en evt. anmeldelse anonymt.

Anmeldelse af arbejdsulykker

Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsulykker. Er dette ikke sket, kan borgeren selv anmelde arbejdsulykken.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskader på Arbejdstilsynets hjemmeside:

​​​​​
Redaktør