​​​

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

​Arbejds- ​og Miljømedicinsk Afdeling undersøger og vejleder patienter henvist fra egen læge, andre speciallæger, hospitalsafdelinger og fagforeninger.

​Afdelingen undersøger personer for mulige arbejdsmedicinske sygdomme, herunder:

  • vurdering af, om helbredssymptomer skyldes arbejdet eller miljøet.
  • forbedring af arbejdsmiljøet for den enkelte.
  • vejledning af gravide med hensyn til, om arbejdet udgør en risiko for graviditeten.
  • udredning og behandling af personer med arbejdsrelateret stress i et multidisciplinært set-up med psykologer, læger og forskningsenheden. 
  • undersøgelse af gruppe af personer med samme påvirkninger, f.eks. fra samme arbejdsplads.

Der foretages evt. anmeldelse af en arbejdsbetinget lidelse. Patientens fremtidige erhvervsmuligheder vurderes ved behov.

Afdelingens personale er også involveret i arbejdet med rådgivning af brugere og sundhedsprofessionelle i alle spørgsmål vedrørende forgiftninger med kemiske stoffer, dyr, planter og svampe.

Desuden varetager afdelingens personale arbejdet med undervisning om arbejds- og socialmedicinske spørgsmål til de relevante målgrupper, samt arbejdet med uddannelse af medicinske studenter og andre uddannelsessøgende inden for sundhedsområdet.

Endelig arbejder personalet med forsknings- og interventionsprojekter inden ​for det arbejds- og miljømedicinske område.​

Redaktør