2021 Temadag med fagbevægelsen

​Den årlige temadag mellem fagbevægelsen, Socialmedicinsk Center og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling blev afholdt tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.30-16.00 i Dansk Elforbund, København.

Mødet med fagbevægelsen er en årlig tilbagevendende begivenhed, som vi på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og Socialmedicinsk Center hvert år arrangerer i samarbejde med repræsentanter for fagforeningerne. Grundet Coronasituationen har vi denne gang besluttet at holde et kortere møde med kun en enkelt indlagt pause på 30 minutter. Tilsvarende er der også skåret ned på forplejningen i forhold til tidligere. Der opkræves derfor ikke deltagergebyr til mødet i år. 


Program:

Kemiske stoffer i arbejdsmiljøet:

Screening og udvælgelse af stoffer med henblik på eventuel revurdering af grænseværdien v/Seniorforsker Anne Thoustrup Saber og Seniorforsker Nicklas Raun Jacobsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

Kemiske stoffer i arbejdsmiljøet som hyppige årsager til allergisk eksem v/Professor, overlæge Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi 

Gener ved brug af mundbind og håndgener ved øget håndvask/afspritning under Corona  v/Klinisk assistent Yasemin Topal Yüksel, Hudafdelingen, BBH
 
Gravide på arbejdspladserne:
Vurdering af gravide på AMED v/Læge Luise Mølenberg Begtrup  
Natarbejde og graviditet v/Læge Paula Hammer

Gensidig orientering 
Fagbevægelsen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og Socialmedicinsk Center

Med venlig hilsen
På planlægningsgruppens vegne

Marianne Borritz, overlæge


Redaktør