PCB i Farum Midtpunkt

​En undersøgelse af om ​PCB fra forurenede byggematerialer optages i blodet hos beboerne.

​​I lejlighederne i Birkhøjterrasserne i Farum Midtpunkt blev der anvendt PCB i fuger omkring døre og vinduer da lejlighederne blev bygget. I løbet af 2011 er der foretaget en undersøgelse af PCB niveauer i byggematerialer og indeluft, og det er sammenlignet med niveauerne i beboernes blod.

Konklusionen er, at PCB optages i blodet hos beboerne i de forurenede lejligheder, og at det gælder for de fleste typer af PCB.​

Helbred

Undersøgelsen har ikke fokuseret på en mulig helbredseffekt af PCB i blodet. Det har gruppen ikke været stor nok til.

På baggrund af tidligere erfaringer med PCB er der dog ikke noget der tyder på at nogen er blevet syge af PCB udsættelse fra boligen.

Beboerne er blevet informeret om fundet ved beboermøde den 9. januar, og de eksponerede er blevet tilbudt en individuel risikovurdering på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

Anbefaling

Resultaterne understreger at der er grund til at tage PCB problemet i boliger alvorligt. Den plan der er lagt for indgriben når der påvises PCB i boliger støttes af den nye viden. Samtidig understreger resultatet behovet for en yderligere kortlægning af omfanget af PCB forurening af den danske boligmasse.

Kendskabet til helbredseffekter ved de niveauer der kan findes i boliger er ikke tilstrækkeligt, og derfor bør kortlægningen udføres så det er muligt at koble PCB målingerne til oplysninger om helbredet hos beboerne.

Kontakt

Overlæge Niels Ebbehøj, telefon 35 31 60 60.
Mail. Nebb0001@bbh.regionh.dk

Læs rapporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

​Baggrund

I marts og april 2011 undersøgte vi niveauer af PolyChlorerede Biphenyler (PCB) i henholdsvis fuger og indeluft i lejlighederne, og beboerne fik målt niveauet i blodet. Til analyserne indgik 273 beboere, 139 fra PCB forurenede lejligheder og 134 fra ikke forurenede lejligheder. Der blev indsamlet luftprøver fra 83 forurenede og 21 ikke-forurenede lejligheder og fugeprøver fra 20 forurenede lejligheder. Analyserne af luftprøver viste at ni ud af 24 målte PCB-typer var under målegrænsen, inkl. de to mest giftige typer nr. 126 o​g 169. For de 15 øvrige typer var niveauerne sikkert højere i de forurenede lejligheder.

I blodet blev der analyseret for 27 forskellige typer. For 12 af de 15 undersøgte ikke-dioxin-lignende typer var der sikkert højere niveau blandt deltagerne fra de forurenede lejligheder. De sidste 3 lå under målegrænsen. For ni ud af tolv dioxin-lignende PCB-typer var alle, eller næsten alle prøver under målegrænsen. For nr. 105 og 118 sås signifikant højere niveau blandt eksponerede.

Mænd havde et lidt højere niveau end kvinderne, og niveauerne stiger med stigende alder

Finansiering

Projektet er finansieret af Sundhedsministeriet.

Læs mere om projektet

Her er link til et par artikler fra Farum Midtpunkt projektet:

Redaktør