PRISME-projektet

I hvilken grad medfører psykiske belastninger i arbejdet stress, udbrændthed og depression?

​Formålet med PRISME-projektet var at undersøge:

  • i hvilken grad psykiske belastninger i arbejdet medfører stress, udbrændthed og depression
  • de stressrelaterede lidelsers art, sværhedsgrad og omfang
  • om særlige arbejdsforhold påvirker risikoen for og forløbet af stressrelaterede lidelser
  • biologiske mekanismer ved stressrelaterede lidelser
  • betydningen af samtidige personlige, kulturelle og private forhold

Yderligere oplysninger: 

Projektet var en forløbsundersøgelse af årsager til stress, udbrændthed og depression. Deltagerne er offentligt ansatte i Århus amt/Region Midtjylland og Århus Kommune. Arbejdsmiljøforhold og psykisk sygdom blev belyst ved spørgeskema og kliniske interviews. Mulige biologiske mekanismer og genetiske forhold belystes ved spyt- og blodprøver.

Projektdeltagere:​

Projektet blev ledts af en styregruppe bestående af Anette Kærgaard, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, Henrik Kolstad, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital, Åse Marie Hansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sigurd Mikkelsen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Jane Frølund Thomsen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Øvrige samarbejdspartnere er Ole Mors, Center for Psykiatrisk Grundforskning, Reinar Rugulies, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

Redaktør