NUDATA-projektet

​​NUDATA-projektet var et stort projekt, der undersøgte om computerarbejde medfører øget risiko for akutte gener og varige lidelser i nakke, skuldre, arme og håndled

Baggrunden er rapporter om invaliderende skader som følge af meget computerarbejde. Undersøgelsen omfatter 9480 medlemmer af Teknisk Landsforbund. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem de arbejdsmedicinske klinikker i Herning, Odense og Glostrup. Som noget meget enestående installerede vi et computerprogram i deltagernes computere, så vi på ugebasis kunne se nøjagtigt hvor mange timer, der blev arbejdet med computere, hastigheden af museklik og tastearbejde, hvor mange mikropauser der blev holdt, og hvad længden af de enkelte arbejdsperioder var.

Projektet har vist en sammenhæng mellem den ugentlige varighed af musearbejde og udvikling af forbigående smertegener armen, men det hang ikke sammen med intensiteten af arbejdet, arbejdsmønster eller mikropauser, og det er derfor lidt usikkert om sammenhængen reelt skyldes computerarbejde. Den tilsvarende sammenhæng med tastearbejde var mindre udtalt eller ikke til stede, muligvis fordi der kun var få med meget tastearbejde. Der fandtes ikke holdepunkter for kroniske gener eller egentlige sygdomme i bevægeapparatet som følge af computerarbejde. Resultaterne er i god overensstemmelse med tilsvarende udenlandske forskningsresultater fra de senere år.​

Redaktør