Miljøgiftes påvirkning af mænds sædkvalitet

​Barnløshed er et almindeligt problem. Omkring halvdelen af årsagerne til barnløshed hos par er relateret til manden. Mere end halvdelen af tilfældene af mandlig infertilitet har ukendte årsager.

​Resumé:

Undersøgelser viser, at miljøgifte kan påvirke den mandlige forplantningsevne via DNA-skader, uden
at det kan måles på sædcellernes antal, bevægelighed og udseende.

Studiets formål er at undersøge, om udvalgte miljøgifte medfører DNA-skader i sædceller, og om dette har indvirkning på den tid, det tager en kvinde at blive gravid.

Studiet er et tværsnitsstudie af cirka 600 mænd fra Grønland, Polen og Ukraine. Analyserne vil blive baseret på allerede indsamlede sæd- og blodprøvedata fra CLEAR-projektet. Blodprøver er blevet analyseret for miljøgiftene HCB, PBDE, PFC, phthalater, cotinin, bisphenol A samt metallerne kviksølv, bly og cadmium.

Studiet er en del af projektet Reprosund, som samarbejder i Ørestadsregionen om forskning og rådgivning om barnløshed.

Projektdeltagere:

Ph.d. Ina Olmer Specht og professor, overlæge, dr. med. Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Aleksander Giwercman, Scanian Andrologi Center, Malmø, Bo Jönsson, Institut for Laboratoriemedicin, Lund og Karin Sørig Hougaard, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samt partnere i Reprosund- og CLEAR-projektet.

Tidsramme:

januar 2011 – april 2015.

Finansiering:

Projektet støttes af REPROSOUND (et EU finansieret projekt) og CLEAR (FP7 projekt).​

Redaktør