Yngre lægers arbejdsvilkår 2012

Et godt arbejdsmiljø har betydning for yngre lægers arbejdsglæde, trivsel og helbred, men det har også betydning for kvaliteten i patientbehandlingen og produktiviteten,

Foreningen af Yngre Læger ønskede derfor en kortlægning af lægernes arbejdsmiljø og sendte i januar 2012 et internetbaseret spørgeskema om arbejdsmiljø til deres medlemmer.

Hovedemnerne i spørgeskemaet var arbejdstid, arbejdsopgaver, fysisk arbejdsmiljø, psykosocialt arbejdsmiljø, fremtidsudsigter, sygefravær, helbred og livsstil.

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital blev tilbudt opgaven om at rense, bearbejde og analysere data. I et samarbejde mellem Foreningen af Yngre Læger og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital er der i foråret 2013 udkommet en rapport som kan findes på Lægeforeningens hjemmeside.

Medvirkende fra Foreningen af Yngre Læger:

Forhandlingschef Lene Esbensen.

Medvirkende fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling:

Professor Jens Peter Bonde og Forskningsassistent Anshu Varma

Redaktør