Forebyggelse af arbejdsbetingede hudsygdomme

​Arbejdsbetinget eksem fører ofte til langvarig sygemelding. Kan dette forebygges?​

Resumé:

Arbejdsbetinget hudsygdom er den hyppigste anerkendte gruppe af arbejdsbetingede sygdomme i Danmark, og hos 15% fører det til langvarig arbejdsløshed eller førtidspension.

I dette ph.d.-projekt af læge Maja Hvid Fisker gennemførtes en forebyggende indsats over for patienter med arbejdsbetinget eksem for at forebygge langvarig sygemelding og dermed risiko for at miste arbejdet.

Deltagerne blev delt op i to grupper. Den ene gruppe fik undervisning i hudpleje, vurdering af arbejdspladsen og opfølgende telefonsamtale. Den anden gruppe fik udleveret en pjece. Fordelingen mellem de to grupper skete ved lodtrækning.

Herefter vurderedes forskellen i sygefravær og eksemets sværhedsgrad i de to grupper.

Konklusionen på det samlede studie er, at ingen effekt af undervisningskurset i sin nuværende form blev fundet hos patienter arbejdsbetinget håndeksem med hensyn til samlet sygefravær, sundhedsrelateret livskvalitet og eksemets sværhedsgrad, på trods af en øget viden og forbedret gavnlig adfærd ift. hudbeskyttelse. Fremtidig forskning bør fokusere på patientuddannelse rettet mod specifikke erhverv, da vores data tyder på, at der herved kan opnås en positiv effekt.

Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 31. maj 2018.


Redaktør