Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL

​Er der risiko for at udvikle kronisk lungesygdom (KOL) ved at arbejde på støvede byggepladser?​

​Resume:

Lungesygdommen KOL er den fjerde hyppigste årsag til død i verden. En del af årsagen er rygning, men udsættelse for støv på arbejdet udgør også en risiko.

I Projektet FORE-BYG-KOL har vi undersøgt følgende spørgsmål:

  1. Hvor stor støvudsættelsen er på danske byggepladser.
  2. Om nedrivere (jord- og betonarbejdere) og tømrere har større risiko for at udvikle KOL end personer, der ikke er udsat for støv.
  3. Endelig vil projektet pege på mulige forbyggende foranstaltninger.​

Projektdeltagere på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital:
Overlæge Lilli Kirkeskov (projektleder), forskningsassistent Dorte Hanskov og overlæge Charlotte Brauer.

Samarbejdspartnere:

Lugemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, ​​Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Eurofins Miljø A/S.

Tidsramme:

2012-2015

Finansiering:

Arbejdsmiljøforskningsfonden​.

Redaktør