Det emotionelt krævende arbejde i forhold til udvikling af udbrændthed og depression

Medvirker følelsesmæssigt krævende arbejde til udvikling af psykisk lidelse og spiller stress-hormonet kortisol en rolle i denne relation?

Resume:

Emotionelle krav findes i arbejdet med andre mennesker, hvad enten det drejer sig om klienter, elever eller patienter. Dette ph.d.-projekt har til formål at undersøge, om emotionelt krævende arbejde medfører en forøget risiko for udvikling af udbrændthed og depression. Det kan også tænkes at arbejdet med mennesker kan virke berigende, og dermed at emotionelle krav virker som en modificerende faktor for udvikling af sygdom, dette forhold tages der højde for i analyserne.

Stress-hormonet kortisol kan spille en rolle som mellem kommende faktor i forholdet mellem det emotionelt krævende arbejde og udvikling af udbrændthed og depression, dette undersøges nærmere i ph.d.-projektet.

Projektets data stammer fra det store prospektive PRISME-projekt (Psychological RISk factors in the work environment and biological MEchanisms in the development of stress). PRISME-projektet er et stort prospektivt studie indeholdende både spørgeskemabesvarelser, kliniske interviews og analyser af spytkortisol. Data blev indsamlet i 2007 og 2009 blandt 502 arbejdsenheder i Århus kommune og Region Midtjylland. Henholdsvis 4.489 og 3.224 personer deltog i første og anden spørgerunde.

Der vil i projektet blive anvendt skalavalideringsmetoder samt logistiske regressionsanalyser med inddragelse af både individuelt vurderet psykisk arbejdsmiljø samt arbejdsgruppe-niveauer og med kontrol for en række potentielle confoundere.

​Projektdeltagere:

Projektet gennemføres af ph.d.-studerende Marianne Agergaard Vammen i samarbejde med overlægerne Jane Frølund Thomsen og Sigurd Mikkelsen fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og Professor Åse Marie Hansen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, samt de øvrige medlemmer af PRISME-gruppen.

Tidsramme:

1.12.2010-1.6.2016

Bevilling:

Ph.d. projektet er finansieret af Lundbeck

Redaktør