Atopisk dermatitis og sociale konsekvenser

Dette studie fokuserede på hvordan atopisk dermatitis (børneeksem) påvirker patienternes arbejdsliv

Atopisk dermatitis (AD), også kaldet børneeksem, er en almindelig sygdom, som forekommer hos ca. 15% af børn unge og ca. 3% af alle voksne i Danmark. 

I dette studie vil vi fokusere på hvordan sygdommen påvirker patienternes arbejdsliv, og hvilke socio-økonomiske konsekvenser sygdommen medfører. 

Studiet er et prospektivt kohorte studie, hvor kohorten er personer mellem 15-45 år, som har diagnosen AD i landspatientsregisteret i perioden 1977-2015. Studiet er et epidemiologisk registerstudie hvor vi samkører data fra cpr registeret, landspatientsregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret og Danish Rational Economic Agents Model(DREAM). 

Patienternes brug af dermatologiske lægemidler bruges til at estimere sværhedsgraden af sygdom. 

Målet med studiet er at undersøge sygefravær, skift eller miste jobbet, brugen af sociale ydelser og førtidspension hos patienter med AD, sammenlignet med en baggrundsbefolkning i Danmark.

Projektperiode:

1/10 2017 til 30/3 2018

Projektansvarlige:

Rebekka Slagor, Tove Agner, Jens Peter Bonde og Niels Ebbehøj


Redaktør