ASUSI-projektet

​ASUSI-projektet var et stort sygefraværs-projekt, der startede i 2004

Formålet var at undersøge udviklingen i arbejdsmarkedstilknytning og sygefraværet i Danmark, og i hvilket omfang det psykosociale arbejdsmiljø, helbred, social status, personlige forhold og social arv har betydning for sygefraværet.

Projektet består af flere delprojekter og omfatter flere store spørgeskema- og registerundersøgelser.

Nogle hovedresultater var, at sygefraværet i Danmark gennem mange år har været nærmest konstant, og det er ikke specielt højt i sammenligning med andre lande. Helbredsforhold og social status har meget stor betydning for sygefraværet. Det psykosociale arbejdsmiljø havde kun en mindre eller ingen direkte betydning for sygefraværet, men kan have en indirekte betydning. Vi har dog ikke kunnet identificere på hvilken måde en sådan indirekte effekt kan virke. På baggrund af ASUSI-undersøgelsens resultater forekommer det ikke særlig sandsynligt, at sygefraværet kan mindskes mere end marginalt ved en generel indsats i forhold til at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø. Ved særlig højt sygefravær skal man naturligvis foretage en konkret undersøgelse af årsagerne, herunder om der er særligt påfaldende forhold vedr. det psykosociale arbejdsmiljø.

Der er afsluttet 3 PhD forløb i relation til undersøgelsen. På Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital forsvarede læge Trine Rønde Kristensen i 2010 sin ph.d.-afhandling baseret på data fra ASUSI-projektet.

Det var et samarbejdsprojekt med Epidemiologisk afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Panum Instituttet, Københavns Universitet og arbejdsmedicinsk klinik i Herning.​

Redaktør