Arbejdsmiljø og arteriosklerose

​Psychosocial exposures at work, physiological stress response and development of atherosclerosis

Resumé:
Formålet var at undersøge betydningen af arbejdsrelaterede psykosociale faktorer for det fysiologiske stressrespons og tidlig aterosklerose (åreforkalkning). Som proxy for grad af aterosklerose anvendtes ultralydsmålt intima-media-tykkelse af arterie carotis coummunis (IMT), mens HPA-aksens aktivitet måltes med kortisol i spyt og aktiviteten i det autonome nervesystem med Heart Rate Variability, HRV. På trods af at deltagerne i det studie, hvor IMT måltes, ikke tilhørte en risikopopulation, fandtes en sammenhæng mellem psykosocialt arbejdsmiljø, fysiologisk stressrespons og tidlig aterosklerose. Stor ubalance mellem anstrengelse og belønning i arbejdet (Effort-reward-imbalance, ERI) var associeret med IMTprogression, stor stigning i kortisol om morgenen og lav HRV hos mænd. Betydningen af ERI-modellen for det fysiologiske stressrespons blev bekræftet i et senere studie i forbindelse med HRV, mens sammenhængen med kortisol var ikke signifikant.​

Psykosociale faktorer specielt belyst af ERI-modellen var associeret med aktivitet i HPA-aksen og i det autonome nervesystem og med øget IMTprogression hos mænd. Kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø kan være associeret med risiko for aterosklerose.​

Kontaktperson​:

Kontaktperson: Nanna Eller, email: Nanna.Hurwitz.Eller@regionh.dk

Redaktør