Sundhedseffekter af eksponering for lav-klorerede PCB’er i indendørsluften (HESPAIR EPI og HESPAIR BIO)

​Polyklorerede biphenyler (PCB) er industrielle kemikalier, som i stort omfang har været anvendt siden 1920'erne frem til 1970'erne bl.a. til fugemasse og maling i boliger. Om PCB i indeklimaet har sundhedsmæssige konsekvenser er uafklaret.

​Baggrund​ 

Polyklorerede bifenyler (PCB) er industrielle kemikalier, som i stort omfang har været anvendt siden 1920'erne frem til et verdensomspændende produktionsforbud i 1970'erne, da det viste sig, at stofferne nedbrydes langsomt og ophobes i natur og mennesker. Man har ment, at mennesker først og fremmest er udsat via kosten, men nu er det kommet frem, at fugemasse og maling i boliger kan medføre en flerfold højere eksponering. Det er fortsat uafklaret, om det har sundhedsmæssige konsekvenser.

HESPAIR EPI har til formål at undersøge sammenhængen mellem udsættelsen for PCB i indendørsluft og risikoen for udvikling af hjerte-karsygdomme, type 2 diabetes og cancer, og hvordan PCB-eksponering under graviditeten er relateret til fosterskader og neurotoksiske effekter i afkom. HESPAIR BIO har til formål at undersøge effekten af føtal PCB-eksponering på reproduktionsevne hos drengeafkom.

Projekterne anvender data på PCB-indholdet i indendørsluften i to almennyttige boligbyggerier opført før og efter PCB-forbud. Det gør det muligt at sammenligne høj og lavt eksponerede populationer med balanceret socioøkonomisk og geografisk position. Ved brug af CPR-registeret har vi identificeret alle mænd, kvinder og børn, der bor, eller har boet i disse boligbyggerier og ved at bestemme PCB eksponeringsgraden på individniveau kan vi relatere dette til sundhedsudfald bestemt i de danske sundhedsregistre for den eksponerede selv samt sædkvalitet og reproduktionshormoner indsamlet blandt 200 drenge til eksponerede og ueksponerede mødre. 

Projektdeltagere

Ledende forsker for begge projekter er postdoc Sandra Søgaard Tøttenborg (BBH). PhD studerende Laura Deen (BBH) har det daglige ansvar for HESPERUS EPI under vejledning af professor Jens Peter Bonde (BBH), adjungeret professor Karin Sørig Hougaard (NFA), læge Harald William Meyer (BBH) og adjunkt Alice Jessie Clark Lyth (KU). Øvrige projektdeltagere er: medicinstuderende Ane Berger Bungum (BBH), statistiker Esben Meulengracht Flachs (BBH), studerende Josefine Rahbæk Larsen, læge Niels Erik Ebbehøj (BBH) og læge Ellen Bøtker Pedersen (BBH), seniorforsker Marie Frederiksen (NFA), professor Lars Gunnarsen (SBi) og projektleder Thomas Hougaard (Mangor og Nagel A/S).

Tidsramme

15.11.2016 – 31.12.2021

Bevilling

HESPAIR BIO er finansieret af Det Frie Forskningsråd og Kong Christian den Tiendes Fond har bevilget henholdsvis 1,8 mio. DKK og 25.000 DKK. HESPAIR EPI udføres med bevilling fra RealDania (1,6 mio. DKK), Landsbyggefonden (1.6 mio. DKK), Grundejernes investeringsfond (750.000 DKK) og fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals interne forskningsmidler (128.600 DKK).

Redaktør