Reproductive health following residential high-level exposure to semivolatile polychlorinated biphenyls in indoor air (Hesperus-Bio)

​Polyklorerede biphenyler (PCB) er industrielle kemikalier, som i stort omfang har været anvendt siden 1920'erne frem til 1970'erne bl.a. til fugemasse og maling i boliger. Om PCB i indeklimaet har sundhedsmæssige konsekvenser er uafklaret.

Baggrund​ 

Polyklorerede biphenyler (PCB) er industrielle kemikalier, som i stort omfang har været anvendt siden 1920'erne frem til et verdensomspændende forbud mod produktion i 1970'erne, da det viste sig, at stofferne nedbrydes langsomt og ophobes i natur og mennesker. Man har ment at mennesker først og fremmest er udsat via kosten, men nu er det kommet frem, at fugemasse og maling i boliger kan medføre en flerfold højere udsættelse. Om det har sundhedsmæssige konsekvenser er uafklaret. 

Formålet med denne undersøgelse er for først gang i verdensmålestok at undersøge om PCB i indemiljøet kan medføre en skadelig påvirkning af forplantningsevnen. 

Med udgangspunkt i en stor  befolkningsgruppe omfattende 37.186 beboere i alment boligbyggeri, hvoraf omkring 1/5 er højt udsat for PCB i indeluften, vil dette projekt undersøge risikoen for fosterskader (spontan abort, fostervæksthæmning, for tidlig fødsel) og nedsat forplantningsevne hos unge mænd (sædkvalitet, kønshormoner, arvemateriale i sædceller), hvis mødre har boet i forurenede boliger før og under graviditeten. 

Projektet indgår i et større program, hvori en række andre helbredsforhold undersøges.


Projektdeltagere
Projektet gennemføres af post​doc Sandra Søgaard Tøttenborg og professor Jens Peter Bonde i samarbejde med forskere fra København, Malmø og USA

Tidsramme
01.01.17 – 31.12.18

Bevilling
Det Frie Forskningsråd og HelsefondenRedaktør