DOC*X – Danish Occupational Cohort*X

​Etablering af en registerbaseret arbejdsmedicinsk forskningsressource

DOC*X databasen indeholder erhvervshistorik på alle erhvervsaktive i Danmark i perioden 1970-2012, hvor der er årlige oplysninger om de fag og brancher erhvervsaktiviteten er foregået i.

DOC*X databasen opbygges som en kombination af flere forskellige befolknings- og arbejdsmarkedsregistre hos Danmarks Statistik, nogle forskellige forskningskohorter og fem nyudviklede beskrivelser af udvalgte arbejdsmiljøpåvirkninger. 

DOC*X databasen vil give mulighed for tids- og omkostningseffektive undersøgelser af arbejdsmiljøhelbred og arbejdsmarkedstilknytning. Den vil blive åben for forskere både nationalt og internationalt.

Projektgruppen:

Projektet koordineres af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling ved Bispebjerg Hospital og gennemføres i et samarbejde med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Kræftens Bekæmpelse, Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, Biostatistisk afdeling ved Københavns Universitet og Danmarks Statistik.

Tidsramme:

2015-2018

Finansiering:

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilliget 7.1 mio.kr.


Yderligere information om både databasen og arbejdsmiljøpåvirkningerne kan findes på hjemmesiden www.doc-x.dk​


Redaktør