Frisørkemikalier og graviditet

​Denne rapport er udarbejdet på opdrag af Arbejdstilsynet for at give et overblik over den aktuelle viden om risikoen for reproduktionsskader forårsaget af kemiske påvirkninger i frisørers arbejdsmiljø.

​​​​​​​​​​​

​Konklusion:

Arbejdstilsynets regler om indkapsling, blandebokse, lokal og generel udsugning samt brug af egnede handsker nedsætter eksponeringen for kemikalier i frisørsaloner.

Overholdes disse regler er det vores vurdering at eksponeringen vil nedbringes til et niveau, så arbejdet herefter kan fortsættes under graviditeten uden øget risiko for negativt graviditetsudfald.

Rapporten er udarbejdet af:

Lilli Kirkeskov overlæge ph.d., 
Jens Peter Bonde professor, overlæge dr. med, 
Niels Ebbehøj overlæge dr. med, 
Peter Jacobsen overlæge.

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling,
​Bispebjerg Hospital

Redaktør